Thiol PEG 硫醇聚乙二醇修饰方法

2019/8/15 13:59:20      点击:

Thiol PEG 硫醇聚乙二醇修饰方法


Thiol PEG 硫醇聚乙二醇修饰方法


关于YARE:
YARE-PEG修饰性PEG产品特点及技术优势:
我们已经为我们的客户提供了十年的PEG修饰剂服务,我们一直致力于降低价格,提高品质!
1、提供多种官能团修饰,性能好,纯度高,产品分子量可定制,产品聚合分散度(PDI)小于 1.05;
2、生产工艺简化,杂质低,品质稳定;
3、批量生产,成本可控;
4、可提供2000多种产品规格;
5、其他特殊规格可提供定制。

其他基团和分子量PEG小样,请联系我们:021-37773473

mPEG-NH2,mPEG-COOH,mPEG-DSPE,mPEG-SH,SPA-PEG-SPA,COOH-PEG-COOH,NH2-PEG-SH (SH-PEG-NH2),mPEG-NHS,mPEG(5000)-PLGA50/50(10000),NH2-PEG-COOH,NH2-PEG-NH2,COOH-PEG-SH (SH-PEG-COOH),Mal-PEG-NHS,4Arm-PEG-NCO,DSPE-PEG-NH2,mPEG-SC,mPEG(2000)-PLGA50/50(2000),MPEG-SILANE,Hydrazide-PEG-Hydrazide,mPEG-ALD,mPEG2000-PLGA2000,mPEG5000-PCL15000,mPEG(3000)-PLA(2000),mPEG2000-PCL3000,mPEG2000-PCL4000,mPEG2000-PCL2000,mPEG500-PLA500,mPEG1000-PLGA1000,mPEG2000-PCL3500,Boc-NH-PEG-OH,mPEG-MAL,MPEG-Br,mPEG-EPO,mPEG-OH,HO-PEG-COOH,4arm-PEG-SH,mPEG-Tos,4Arm-PEG-OH,Biotin-PEG-NH2,OPSS-PEG-NHS,mPEG-N3,MAL-PEG-COOH,DSPE-PEG-MAL,NHS-PEG-NHS,SC-PEG-COOH,FMOC-NH-PEG-COOH,MAL-PEG-NH2,PLGA 50/50-COOH,mPEG5000-PCL5000,8ARM-PEG-NH2,NHS-PEG-COOH,mPEG(5000)-PLA(5000),BOC-NH-PEG-NHS,SH-PEG4-COOH,Mal-PEG-SH,NH2-PEG-OH (OH-PEG-NH2),DF-PEG-DF,SVA-PEG-SVA,4Arm-PEG-NH2,ALD-PEG-ALD,4Arm-PEG-ALD,MPEG-NMe3Br,AlKyne-PEG-AlKyne,mPEG-DF,Boc-NH-PEG2-NH2,Silane-PEG-NH2,SH-PEG-NHS,DSPE-PEG-NHS,mPEG5000-PLA3000,cy5.5-PEG(2000)-PLGA(30000),MAL-PEG-SVA,Mal-PEG(5000)-PLA(10000),SH-PEG3-COOH,C18-PEG-COOH,DSPE-PEG-COOH,DSPE-PEG-SC,CY7-PEG-NH2,Fmoc-NH-PEG-NH2,Biotin-PEG-SH,LA-PEG-NHS,SH-PEG-OH,MAL-PEG-SCM,Boc-NH-PEG-COOH,Fmoc-NH-PEG-NHS,4Arm-PEG-Dopamine,DSPE-PEG-FITC,DF-PEG-Mal,cy7-PEG-DSPE,MAL-PEG-NCO,MAL-PEG-OH,mPEG3-SH,mPEG1000-PLGA2000,温敏水凝胶 PLGA-PEG-PLGA(35±2℃),Biotin-PEG-Biotin,FITC-PEG-NH2,cy5-PEG-DSPE,cy3-PEG-DSPE,mPEG4-NH2,mPEG-Biotin,mPEG-Dopamine,8arm-PEG-SC,SH-PEG-SH,mPEG-Me3N,Biotin-PEG-NHS,mPEG(5000)-PLA(20000),mPEG-Alkyne,8arm-PEG-NHS,4arm-PEG-NHS,8arm-PEG-COOH,mPEG-Hydrazide,mPEG-SVA,PLGA 75/25-COOH,mPEG-SPA,Mal-PEG-Mal,mPEG-Alk,mpeg-C18,mPEG-SCM,NCO-PEG-NCO,4arm-PEG-Mal,mPEG2000-PCL5000,DSPE-PEG-Biotin,DSPE-PEG-FA,mPEG(2000)-PLA(2000),4Arm-PEG-COOH,OPSS-PEG-SC,AA-PEG-AA,AC-PEG-AC,AC-PEG-NH2,AC-PEG-SCM,Acryloyl-PEG-COOH,Acryloyl-PEG-NHS,Ac-S-PEG(8)-COOH,Alkyne-PEG-COOH,Alkyne-PEG-NHS,Alkyne-PEG-SH,Azide-PEG4-Tos,Azido-PEG2-PFP,Azido-PEG4-PFP,Biotin-PEG(12)-TFP,Biotin-PEG(3)-Benzophenone,Biotin-PEG(4)-S-S-NHS,Biotin-PEG12-Alkyne,Biotin-PEG12-COOH,Biotin-PEG12-MAL,Biotin-PEG12-N3,Biotin-PEG12-NH2,Biotin-PEG12-NHS,Biotin-PEG12-SH,Biotin-PEG18-COOH,Biotin-PEG18-NH2,Biotin-PEG20-MAL,Biotin-PEG20-N3,Biotin-PEG20-NH2,Biotin-PEG20-NHS,Biotin-PEG20-SH,Biotin-PEG24-COOH,Biotin-PEG24-MAL,Biotin-PEG24-N3,Biotin-PEG24-NHS,Biotin-PEG24-SH,Biotin-PEG3-hydrazide,Biotin-PEG3-MAL,Biotin-PEG3-N3,Biotin-PEG3-NHS,Biotin-PEG3-SH,Biotin-PEG4-Alkyne,Biotin-PEG4-COOH,Biotin-PEG4-MAL,Biotin-PEG4-N3,Biotin-PEG4-NH2,Biotin-PEG4-NHS,Biotin-PEG4-SH,Biotin-PEG6-COOH,Biotin-PEG6-hydrazide,Biotin-PEG6-MAL,Biotin-PEG6-N3,Biotin-PEG6-NH2,Biotin-PEG6-NHS,Biotin-PEG6-SH,Biotin-PEG8-Alkyne,Biotin-PEG8-COOH,Biotin-PEG8-MAL,Biotin-PEG8-N3,Biotin-PEG8-NH2,Biotin-PEG8-NHS,Biotin-PEG8-SH,Biotin-PEG-Biotin,Biotin-PEG-COOH,Biotin-PEG-Folate,Biotin-PEG-MAL,Biotin-PEG-NH2,Biotin-PEG-NHS,Biotin-PEG-OH,Biotin-PEG-SC,Biotin-PEG-SVA,Bis-PEG2-NHS,Bis-PEG2-PFP,Bis-PEG3-NHS,Bis-PEG3-PFP,Bis-PEG4-PFP,Bis-PEG5-NHS,Bis-PEG9-NHS,Bis-propargyl-PEG3,Bis-propargyl-PEG5,Bis-propargyl-PEG7,Boc-NH-(PEG)10-COOH,Boc-NH-(PEG)10-NH2,Boc-NH-(PEG)11-NH2,Boc-NH-(PEG)12-COOH,Boc-NH-(PEG)12-NH2,Boc-NH-(PEG)16-NH2,Boc-NH-(PEG)18-COOH,Boc-NH-(PEG)20-NH2,Boc-NH-(PEG)2-NH2,Boc-NH-(PEG)3-NH2,Boc-NH-(PEG)4-COOH,Boc-NH-(PEG)4-NH2,Boc-NH-(PEG)5-NH2,Boc-NH-(PEG)6-COOH,Boc-NH-(PEG)6-NH2,Boc-NH-(PEG)7-NH2,Boc-NH-(PEG)8-COOH,Boc-NH-(PEG)9-NH2,Boc-NH-PEG10-N3,Boc-NH-PEG10-OH,Boc-NH-PEG12-N3,Boc-NH-PEG12-OH,Boc-NH-PEG18-OH,Boc-NH-PEG2-N3,Boc-NH-PEG4-N3,Boc-NH-PEG4-OH,Boc-NH-PEG6-N3,Boc-NH-PEG6-OH,Boc-NH-PEG8-N3,Boc-NH-PEG8-OH,Br-PEG12-Acid,Br-PEG12-NHS,Br-PEG2-NHS,Br-PEG3-Acid,Br-PEG4-Acid,Br-PEG6-Acid,Br-PEG6-NHS,Br-PEG8-NHS,Chloride-PEG-Chloride,Cholesterol-PEG-Biotin,Cholesterol-PEG-COOH,Cholesterol-PEG-MAL,Cholesterol-PEG-NH2,Cholesterol-PEG-NHS,Cholesterol-PEG-SH,Cl-PEG2-NHS,Cl-PEG4-NHS,Cl-PEG8-NHS,COOH-PEG-COOH,COOH-PEG-MAL,CY3-PEG-Biotin,CY3-PEG-COOH,CY3-PEG-MAL,CY3-PEG-NH2,CY3-PEG-NHS,CY3-PEG-SH,CY5-PEG-Biotin,CY5-PEG-COOH,CY5-PEG-MAL,CY5-PEG-NH2,CY5-PEG-NHS,CY5-PEG-SH,CY7-PEG-Biotin,CY7-PEG-COOH,CY7-PEG-MAL,CY7-PEG-NH2,CY7-PEG-NHS,CY7-PEG-SH,DBCO-PEG-Biotin,DBCO-PEG-Cholesterol,DBCO-PEG-COOH,DBCO-PEG-Folate,DBCO-PEG-Glucose,DBCO-PEG-MAL,DBCO-PEG-NH2,DBCO-PEG-NHS,DBCO-PEG-Silane,DLPE-mPEG,DMPC-mPEG,DMPE-mPEG,DMPE-PEG-Biotin,DMPE-PEG-COOH,DMPE-PEG-Folate,DMPE-PEG-MAL,DMPE-PEG-NH2,DMPE-PEG-NHS,Dnp-NH-PEG(4)-COOH,Dnp-NH-PEG(4)-NHS,DNP-PEG2-acid,DNP-PEG4-acid,DNP-PEG6-acid,DOPE-mPEG,DPPC-mPEG,DPPE-mPEG,DPPE-PEG-Biotin,DPPE-PEG-COOH,DPPE-PEG-Folate,DPPE-PEG-MAL,DPPE-PEG-NH2,DPPS-PEG-FA,DSPC-mPEG,DSPE-mPEG,DSPE-mPEG12,DSPE-mPEG2-MAL,DSPE-mPEG3,DSPE-mPEG3-MAL,DSPE-mPEG4,DSPE-mPEG5-MAL,DSPE-mPEG6,DSPE-mPEG8-MAL,DSPE-PEG-Alkyne,DSPE-PEG-Biotin,DSPE-PEG-COOH,DSPE-PEG-Cyanur,DSPE-PEG-DBCO,DSPE-PEG-FITC,DSPE-PEG-Folate,DSPE-PEG-MAL,DSPE-PEG-N3,DSPE-PEG-NH2,DSPE-PEG-NHS,DSPE-PEG-OH,DSPE-PEG-PDP,DSPE-PEG-RGD,DSPE-PEG-SH,DSPE-PEG-Silane,DSPE-PEG-Succinyl,DSPE-PEG-VE,EP-PEG-EP,FA-PEG-CHEMS,FITC-PEG-Alkyne,FITC-PEG-Biotin,FITC-PEG-Cholesterol,FITC-PEG-COOH,FITC-PEG-FA,FITC-PEG-Folate,FITC-PEG-Lipoic,FITC-PEG-MAL,FITC-PEG-N3,FITC-PEG-NH2,FITC-PEG-NHS,FITC-PEG-OH,FITC-PEG-OPSS,FITC-PEG-Retinoic,FITC-PEG-SH,FITC-PEG-Silane,FITC-PEG-Vinylsulfone,Flourescein-PEG12-COOH,Flourescein-PEG3-NH2,Flourescein-PEG4-COOH,Flourescein-PEG4-NH2,Flourescein-PEG8-COOH,Flourescein-PEG8-NH2,Fluorescein-PEG2-Azide,Fmoc-NH-(PEG)10-COOH,Fmoc-NH-(PEG)12-COOH,Fmoc-NH-(PEG)12-NH2,Fmoc-NH-(PEG)18-NH2,Fmoc-NH-(PEG)24-NH2,Fmoc-NH-(PEG)2-COOH,Fmoc-NH-(PEG)3-COOH,Fmoc-NH-(PEG)4-COOH,Fmoc-NH-(PEG)4-NH2,Fmoc-NH-(PEG)5-COOH,Fmoc-NH-(PEG)6-COOH,Fmoc-NH-(PEG)6-NH2,Fmoc-NH-(PEG)8-COOH,Fmoc-NH-(PEG)8-NH2,Fmoc-NH-(PEG)9-COOH,FMOC-PEG-COOH,FMOC-PEG-MAL,FMOC-PEG-NH2,FMOC-PEG-NHS,FMOC-PEG-OH,FMOC-PEG-SVA,Folate-PEG-COOH,Folate-PEG-NHS,GAA-PEG-GAA,GA-PEG-GA,GAS-PEG-GAS,H2N-PEG(12)-CO-OtBu,H2N-PEG10-COOH,H2N-PEG10-OH,H2N-PEG12-COOH,H2N-PEG12-OH,H2N-PEG18-COOH,H2N-PEG18-OH,H2N-PEG24-COOH,H2N-PEG24-OH,H2N-PEG2-COOH,H2N-PEG3-COOH,H2N-PEG3-OH,H2N-PEG4-COOH,H2N-PEG4-OH,H2N-PEG6-COOH,H2N-PEG6-OH,H2N-PEG7-OH,H2N-PEG8-COOH,H2N-PEG8-OH,Heterobifunctional,Homobifunctional,HOOC-PEG12-COOH,HOOC-PEG3-COOH,HOOC-PEG4-COOH,HOOC-PEG6-COOH,HOOC-PEG8-COOH,HOOC-PEG9-COOH,HOOC-PEG-PLA,HO-PEG10-COOH,HO-PEG10-OH,HO-PEG11-OH,HO-PEG12-COOH,HO-PEG12-OH,HO-PEG13-OH,HO-PEG14-OH,HO-PEG4-COOH,HO-PEG5-OH,HO-PEG6-COOH,HO-PEG6-OH,HO-PEG7-OH,HO-PEG8-COOH,HO-PEG8-OH,HO-PEG9-COOH,HO-PEG9-OH,HO-PEG-Alkyne,HO-PEG-COOH,HO-PEG-NH2,HO-PEG-NHS,HO-PEG-OH,HO-PEG-SH,HS-FA-PEG(12)-COOH,HS-PEG10-COOH,HS-PEG12-COOH,HS-PEG16-COOH,HS-PEG18-COOH,HS-PEG20-COOH,HS-PEG24-COOH,HS-PEG3-COOH,HS-PEG4-COOH,HS-PEG6-COOH,HS-PEG8-COOH,HS-PEG9-COOH,HS-PEG-Biotin,HS-PEG-COOH,HS-PEG-Folate,HS-PEG-NHS,HS-PEG-SGA,HS-PEG-SH,HS-PEG-Silane,Hydrazide-PEG-Hydrazide,IA-PEG-MAL,IA-PEG-NH2,IA-PEG-NHS,Iodoacetyl-PEG-COOH,LA-PEG-COOH,LA-PEG-NHS,Lipoamide-PEG(4)-COOH,Lipoic acid-PEG-COOH,Lipoic acid-PEG-NHS,Mal-Amido-PEG4-Acid,Mal-Amido-PEG6-Acid,MAL-PEG10-COOH,MAL-PEG10-MAL,MAL-PEG10-NHS,MAL-PEG11-MAL,MAL-PEG12-COOH,MAL-PEG12-MAL,MAL-PEG12-NHS,Mal-PEG12-PFP,MAL-PEG16-COOH,MAL-PEG16-NHS,MAL-PEG18-MAL,MAL-PEG20-COOH,MAL-PEG20-NHS,MAL-PEG24-COOH,MAL-PEG24-NHS,MAL-PEG2-NHS,MAL-PEG3-MAL,MAL-PEG4-COOH,MAL-PEG4-MAL,MAL-PEG4-NHS,Mal-PEG4-PFP,MAL-PEG5-MAL,MAL-PEG6-COOH,MAL-PEG6-MAL,MAL-PEG6-NHS,Mal-PEG6-PFP,MAL-PEG8-COOH,MAL-PEG8-MAL,MAL-PEG8-NHS,MAL-PEG9-MAL,MAL-PEG-Alkyne,MAL-PEG-Folate,MAL-PEG-MAL,MAL-PEG-NH2,MAL-PEG-OH,MAL-PEG-OPSS,MAL-PEG-SH,MAL-PEG-Silane,MAL-PEG-SVA,Mmt-NH-PEG(4)-COOH,mPEG10-COOH,mPEG10-NH2,mPEG10-NHS,mPEG10-OH,mPEG10-SH,mPEG11-NHS,mPEG11-SH,mPEG12-Br,mPEG12-COOH,mPEG12-MAL,mPEG12-N3,mPEG12-NH2,mPEG12-NHS,mPEG12-OH,mPEG12-SH,mPEG16-Propyne,mPEG18-N3,mPEG18-NHS,mPEG18-SH,mPEG2000-Dopamine,mPEG24-COOH,mPEG24-N3,mPEG24-NH2,mPEG24-NHS,mPEG24-SH,mPEG2-NH2,mPEG3-COOH,mPEG3-N3,mPEG3-NH2,mPEG3-NHS,mPEG3-OH,mPEG3-SH,mPEG4-Br,mPEG4-COOH,mPEG4-MAL,mPEG4-N3,mPEG4-NH2,mPEG4-NHS,mPEG4-OH,mPEG4-SH,mPEG5-COOH,mPEG5-NHS,mPEG5-OH,mPEG6-Br,mPEG6-COOH,mPEG6-MAL,mPEG6-N3,mPEG6-NH2,mPEG6-NHS,mPEG6-OH,mPEG6-SH,mPEG7-COOH,mPEG7-NHS,mPEG7-OH,mPEG8-COOH,mPEG8-MAL,mPEG8-N3,mPEG8-NH2,mPEG8-NHS,mPEG8-OH,mPEG8-SH,mPEG9-Br,mPEG9-NH2,mPEG9-NHS,mPEG9-OH,mPEG9-SH,mPEG-AA,mPEG-Acrylamide,mPEG-Acrylate,mPEG-ALD,mPEG-Biotin,mPEG-b-poly-L-aspartic,mPEG-b-poly-L-glutamic,mPEG-b-poly-L-lysine,mPEG-Bromide,mPEG-Chloride,mPEG-Cholesterol,mPEG-COOH,mPEG-Cyanur,mPEG-Dansyl,mPEG-DBCO,mPEG-Epoxide,mPEG-FITC,mPEG-Hyaluronate,mPEG-Hydrazide,mPEG-MAL,mPEG-N3,mPEG-NH2,mPEG-NHS,mPEG-NPC,mPEG-PCL,mPEG-PLA,mPEG-PLGA,mPEG-RB,mPEG-SG,mPEG-SGA,mPEG-SH,mPEG-Silane,mPEG-SS,mPEG-SSA,mPEG-Tosylate,N3-PEG10-COOH,N3-PEG10-N3,N3-PEG10-NH2,N3-PEG10-NHS,N3-PEG10-OH,N3-PEG10-SH,N3-PEG11-NH2,N3-PEG12-COOH,N3-PEG12-N3,N3-PEG12-NH2,N3-PEG12-NHS,N3-PEG12-OH,N3-PEG12-SH,N3-PEG16-NH2,N3-PEG16-NHS,N3-PEG18-OH,N3-PEG18-SH,N3-PEG20-COOH,N3-PEG20-NH2,N3-PEG20-NHS,N3-PEG24-NH2,N3-PEG2-COOH,N3-PEG2-NH2,N3-PEG3-NH2,N3-PEG3-SH,N3-PEG4-COOH,N3-PEG4-N3,N3-PEG4-NHS,N3-PEG4-OH,N3-PEG4-SH,N3-PEG5-NH2,N3-PEG6-COOH,N3-PEG6-N3,N3-PEG6-NH2,N3-PEG6-NHS,N3-PEG6-OH,N3-PEG6-SH,N3-PEG7-NH2,N3-PEG8-COOH,N3-PEG8-N3,N3-PEG8-NH2,N3-PEG8-NHS,N3-PEG8-OH,N3-PEG8-SH,N3-PEG9-N3,N3-PEG-Alkyne,N3-PEG-Biotin,N3-PEG-COOH,N3-PEG-MAL,N3-PEG-N3,N3-PEG-NH2,N3-PEG-NHS,N3-PEG-OH,N3-PEG-OPSS,N3-PEG-SH,N3-PEG-Silane,NH2-PEG10-NH2,NH2-PEG11-NH2,NH2-PEG3-NH2,NH2-PEG4-NH2,NH2-PEG5-NH2,NH2-PEG6-NH2,NH2-PEG7-NH2,NH2-PEG8-NH2,NH2-PEG9-NH2,NH2-PEG-Alkyne,NH2-PEG-COOH,NH2-PEG-COOtBu,NH2-PEG-Folate,NH2-PEG-NH2,NH2-PEG-SH,NH2-PEG-Silane,NH2-PEG-VA,NHS-PEG12-NHS,NHS-PEG2-NHS,NHS-PEG3-NHS,NHS-PEG4-NHS,NHS-PEG6-NHS,NHS-PEG9-NHS,NHS-PEG-ACLT,NHS-PEG-MAL,NHS-PEG-NHS,NPC-PEG-NPC,OPSS-PEG12-COOH,OPSS-PEG12-NHS,OPSS-PEG18-COOH,OPSS-PEG20-NHS,OPSS-PEG24-COOH,OPSS-PEG24-NHS,OPSS-PEG4-COOH,OPSS-PEG4-NHS,OPSS-PEG6-COOH,OPSS-PEG8-COOH,OPSS-PEG8-NHS,OPSS-PEG-Biotin,OPSS-PEG-COOH,OPSS-PEG-NH2,OPSS-PEG-NHS,OPSS-PEG-OH,OPSS-PEG-OPSS,OPSS-PEG-Silane,OPSS-PEG-SVA,PCL(1000)-PEG(1000)-Biotin,PCL(1000)-PEG(1000)-COOH,PCL(1000)-PEG(1000)-FITC,PCL(1000)-PEG(1000)-MAL,PCL(1000)-PEG(1000)-N3,PCL(1000)-PEG(1000)-NH2,PCL(1000)-PEG(1000)-NHS,PCL(1000)-PEG(1000)-PCL(1000),PCL(1000)-PEG(1000)-SH,PCL(1000)-PEG(10000)-Biotin,PCL(1000)-PEG(10000)-COOH,PCL(1000)-PEG(10000)-FITC,PCL(1000)-PEG(10000)-MAL,PCL(1000)-PEG(10000)-N3,PCL(1000)-PEG(10000)-NH2,PCL(1000)-PEG(10000)-NHS,PCL(1000)-PEG(10000)-PCL(1000),PCL(1000)-PEG(10000)-SH,PCL(1000)-PEG(2000)-Biotin,PCL(1000)-PEG(2000)-COOH,PCL(1000)-PEG(2000)-FITC,PCL(1000)-PEG(2000)-MAL,PCL(1000)-PEG(2000)-N3,PCL(1000)-PEG(2000)-NH2,PCL(1000)-PEG(2000)-NHS,PCL(1000)-PEG(2000)-PCL(1000),PCL(1000)-PEG(2000)-SH,PCL(1000)-PEG(5000)-Biotin,PCL(1000)-PEG(5000)-COOH,PCL(1000)-PEG(5000)-FITC,PCL(1000)-PEG(5000)-MAL,PCL(1000)-PEG(5000)-N3,PCL(1000)-PEG(5000)-NH2,PCL(1000)-PEG(5000)-NHS,PCL(1000)-PEG(5000)-PCL(1000),PCL(1000)-PEG(5000)-SH,PCL(10000)-PEG(1000)-Biotin,PCL(10000)-PEG(1000)-COOH,PCL(10000)-PEG(1000)-FITC,PCL(10000)-PEG(1000)-MAL,PCL(10000)-PEG(1000)-N3,PCL(10000)-PEG(1000)-NH2,PCL(10000)-PEG(1000)-NHS,PCL(10000)-PEG(1000)-SH,PCL(10000)-PEG(10000)-Biotin,PCL(10000)-PEG(10000)-COOH,PCL(10000)-PEG(10000)-FITC,PCL(10000)-PEG(10000)-MAL,PCL(10000)-PEG(10000)-N3,PCL(10000)-PEG(10000)-NH2,PCL(10000)-PEG(10000)-NHS,PCL(10000)-PEG(10000)-PCL(10000),PCL(10000)-PEG(10000)-SH,PCL(10000)-PEG(2000)-Biotin,PCL(10000)-PEG(2000)-COOH,PCL(10000)-PEG(2000)-FITC,PCL(10000)-PEG(2000)-MAL,PCL(10000)-PEG(2000)-N3,PCL(10000)-PEG(2000)-NH2,PCL(10000)-PEG(2000)-NHS,PCL(10000)-PEG(2000)-PCL(10000),PCL(10000)-PEG(2000)-SH,PCL(10000)-PEG(5000)-Biotin,PCL(10000)-PEG(5000)-COOH,PCL(10000)-PEG(5000)-FITC,PCL(10000)-PEG(5000)-MAL,PCL(10000)-PEG(5000)-N3,PCL(10000)-PEG(5000)-NH2,PCL(10000)-PEG(5000)-NHS,PCL(10000)-PEG(5000)-PCL(10000),PCL(10000)-PEG(5000)-SH,PCL(2000)-PEG(1000)-Biotin,PCL(2000)-PEG(1000)-COOH,PCL(2000)-PEG(1000)-FITC,PCL(2000)-PEG(1000)-MAL,PCL(2000)-PEG(1000)-N3,PCL(2000)-PEG(1000)-NH2,PCL(2000)-PEG(1000)-NHS,PCL(2000)-PEG(1000)-PCL(2000),PCL(2000)-PEG(1000)-SH,PCL(2000)-PEG(10000)-Biotin,PCL(2000)-PEG(10000)-COOH,PCL(2000)-PEG(10000)-FITC,PCL(2000)-PEG(10000)-MAL,PCL(2000)-PEG(10000)-N3,PCL(2000)-PEG(10000)-NH2,PCL(2000)-PEG(10000)-NHS,PCL(2000)-PEG(10000)-PCL(2000),PCL(2000)-PEG(10000)-SH,PCL(2000)-PEG(2000)-Biotin,PCL(2000)-PEG(2000)-COOH,PCL(2000)-PEG(2000)-FITC,PCL(2000)-PEG(2000)-MAL,PCL(2000)-PEG(2000)-N3,PCL(2000)-PEG(2000)-NH2,PCL(2000)-PEG(2000)-NHS,PCL(2000)-PEG(2000)-PCL(2000),PCL(2000)-PEG(2000)-SH,PCL(2000)-PEG(5000)-Biotin,PCL(2000)-PEG(5000)-COOH,PCL(2000)-PEG(5000)-FITC,PCL(2000)-PEG(5000)-MAL,PCL(2000)-PEG(5000)-N3,PCL(2000)-PEG(5000)-NH2,PCL(2000)-PEG(5000)-NHS,PCL(2000)-PEG(5000)-PCL(2000),PCL(2000)-PEG(5000)-SH,PCL(5000)-PEG(1000)-Biotin,PCL(5000)-PEG(1000)-COOH,PCL(5000)-PEG(1000)-FITC,PCL(5000)-PEG(1000)-MAL,PCL(5000)-PEG(1000)-N3,PCL(5000)-PEG(1000)-NH2,PCL(5000)-PEG(1000)-NHS,PCL(5000)-PEG(1000)-PCL(5000),PCL(5000)-PEG(1000)-SH,PCL(5000)-PEG(10000)-Biotin,PCL(5000)-PEG(10000)-COOH,PCL(5000)-PEG(10000)-MAL,PCL(5000)-PEG(10000)-N3,PCL(5000)-PEG(10000)-NH2,PCL(5000)-PEG(10000)-NHS,PCL(5000)-PEG(10000)-PCL(5000),PCL(5000)-PEG(10000)-SH,PCL(5000)-PEG(2000)-Biotin,PCL(5000)-PEG(2000)-COOH,PCL(5000)-PEG(2000)-FITC,PCL(5000)-PEG(2000)-MAL,PCL(5000)-PEG(2000)-N3,PCL(5000)-PEG(2000)-NH2,PCL(5000)-PEG(2000)-NHS,PCL(5000)-PEG(2000)-PCL(5000),PCL(5000)-PEG(2000)-SH,PCL(5000)-PEG(5000)-Biotin,PCL(5000)-PEG(5000)-COOH,PCL(5000)-PEG(5000)-FITC,PCL(5000)-PEG(5000)-MAL,PCL(5000)-PEG(5000)-N3,PCL(5000)-PEG(5000)-NH2,PCL(5000)-PEG(5000)-NHS,PCL(5000)-PEG(5000)-PCL(5000),PCL(5000)-PEG(5000)-SH,PLA(1000)-PEG(1000)-Biotin,PLA(1000)-PEG(1000)-COOH,PLA(1000)-PEG(1000)-FITC,PLA(1000)-PEG(1000)-MAL,PLA(1000)-PEG(1000)-N3,PLA(1000)-PEG(1000)-NH2,PLA(1000)-PEG(1000)-NHS,PLA(1000)-PEG(1000)-PLA(1000),PLA(1000)-PEG(1000)-SH,PLA(1000)-PEG(10000)-Biotin,PLA(1000)-PEG(10000)-COOH,PLA(1000)-PEG(10000)-FITC,PLA(1000)-PEG(10000)-MAL,PLA(1000)-PEG(10000)-N3,PLA(1000)-PEG(10000)-NH2,PLA(1000)-PEG(10000)-NHS,PLA(1000)-PEG(10000)-PLA(1000),PLA(1000)-PEG(10000)-SH,PLA(1000)-PEG(2000)-Biotin,PLA(1000)-PEG(2000)-COOH,PLA(1000)-PEG(2000)-FITC,PLA(1000)-PEG(2000)-MAL,PLA(1000)-PEG(2000)-N3,PLA(1000)-PEG(2000)-NH2,PLA(1000)-PEG(2000)-NHS,PLA(1000)-PEG(2000)-PLA(1000),PLA(1000)-PEG(2000)-SH,PLA(1000)-PEG(5000)-Biotin,PLA(1000)-PEG(5000)-COOH,PLA(1000)-PEG(5000)-FITC,PLA(1000)-PEG(5000)-MAL,PLA(1000)-PEG(5000)-N3,PLA(1000)-PEG(5000)-NH2,PLA(1000)-PEG(5000)-NHS,PLA(1000)-PEG(5000)-PLA(1000),PLA(1000)-PEG(5000)-SH,PLA(10000)-PEG(1000)-Biotin,PLA(10000)-PEG(1000)-COOH,PLA(10000)-PEG(1000)-FITC,PLA(10000)-PEG(1000)-MAL,PLA(10000)-PEG(1000)-N3,PLA(10000)-PEG(1000)-NH2,PLA(10000)-PEG(1000)-NHS,PLA(10000)-PEG(1000)-SH,PLA(10000)-PEG(10000)-Biotin,PLA(10000)-PEG(10000)-COOH,PLA(10000)-PEG(10000)-FITC,PLA(10000)-PEG(10000)-MAL,PLA(10000)-PEG(10000)-N3,PLA(10000)-PEG(10000)-NH2,PLA(10000)-PEG(10000)-NHS,PLA(10000)-PEG(10000)-PLA(10000),PLA(10000)-PEG(10000)-SH,PLA(10000)-PEG(2000)-Biotin,PLA(10000)-PEG(2000)-COOH,PLA(10000)-PEG(2000)-FITC,PLA(10000)-PEG(2000)-MAL,PLA(10000)-PEG(2000)-N3,PLA(10000)-PEG(2000)-NH2,PLA(10000)-PEG(2000)-NHS,PLA(10000)-PEG(2000)-PLA(10000),PLA(10000)-PEG(2000)-SH,PLA(10000)-PEG(5000)-Biotin,PLA(10000)-PEG(5000)-COOH,PLA(10000)-PEG(5000)-FITC,PLA(10000)-PEG(5000)-MAL,PLA(10000)-PEG(5000)-N3,PLA(10000)-PEG(5000)-NH2,PLA(10000)-PEG(5000)-NHS,PLA(10000)-PEG(5000)-PLA(10000),PLA(10000)-PEG(5000)-SH,PLA(2000)-PEG(1000)-Biotin,PLA(2000)-PEG(1000)-COOH,PLA(2000)-PEG(1000)-FITC,PLA(2000)-PEG(1000)-MAL,PLA(2000)-PEG(1000)-N3,PLA(2000)-PEG(1000)-NH2,PLA(2000)-PEG(1000)-NHS,PLA(2000)-PEG(1000)-PLA(2000),PLA(2000)-PEG(1000)-SH,PLA(2000)-PEG(10000)-Biotin,PLA(2000)-PEG(10000)-COOH,PLA(2000)-PEG(10000)-FITC,PLA(2000)-PEG(10000)-MAL,PLA(2000)-PEG(10000)-N3,PLA(2000)-PEG(10000)-NH2,PLA(2000)-PEG(10000)-NHS,PLA(2000)-PEG(10000)-PLA(2000),PLA(2000)-PEG(10000)-SH,PLA(2000)-PEG(2000)-Biotin,PLA(2000)-PEG(2000)-COOH,PLA(2000)-PEG(2000)-FITC,PLA(2000)-PEG(2000)-MAL,PLA(2000)-PEG(2000)-N3,PLA(2000)-PEG(2000)-NH2,PLA(2000)-PEG(2000)-NHS,PLA(2000)-PEG(2000)-PLA(2000),PLA(2000)-PEG(2000)-SH,PLA(2000)-PEG(5000)-Biotin,PLA(2000)-PEG(5000)-COOH,PLA(2000)-PEG(5000)-FITC,PLA(2000)-PEG(5000)-MAL,PLA(2000)-PEG(5000)-N3,PLA(2000)-PEG(5000)-NH2,PLA(2000)-PEG(5000)-NHS,PLA(2000)-PEG(5000)-PLA(2000),PLA(2000)-PEG(5000)-SH,PLA(5000)-PEG(1000)-Biotin,PLA(5000)-PEG(1000)-COOH,PLA(5000)-PEG(1000)-FITC,PLA(5000)-PEG(1000)-MAL,PLA(5000)-PEG(1000)-N3,PLA(5000)-PEG(1000)-NH2,PLA(5000)-PEG(1000)-NHS,PLA(5000)-PEG(1000)-PLA(5000),PLA(5000)-PEG(1000)-SH,PLA(5000)-PEG(10000)-Biotin,PLA(5000)-PEG(10000)-COOH,PLA(5000)-PEG(10000)-FITC,PLA(5000)-PEG(10000)-MAL,PLA(5000)-PEG(10000)-N3,PLA(5000)-PEG(10000)-NH2,PLA(5000)-PEG(10000)-NHS,PLA(5000)-PEG(10000)-PLA(5000),PLA(5000)-PEG(10000)-SH,PLA(5000)-PEG(2000)-Biotin,PLA(5000)-PEG(2000)-COOH,PLA(5000)-PEG(2000)-FITC,PLA(5000)-PEG(2000)-MAL,PLA(5000)-PEG(2000)-N3,PLA(5000)-PEG(2000)-NH2,PLA(5000)-PEG(2000)-NHS,PLA(5000)-PEG(2000)-PLA(5000),PLA(5000)-PEG(2000)-SH,PLA(5000)-PEG(5000)-Biotin,PLA(5000)-PEG(5000)-COOH,PLA(5000)-PEG(5000)-FITC,PLA(5000)-PEG(5000)-MAL,PLA(5000)-PEG(5000)-N3,PLA(5000)-PEG(5000)-NH2,PLA(5000)-PEG(5000)-NHS,PLA(5000)-PEG(5000)-PLA(5000),PLA(5000)-PEG(5000)-SH,PLGA(1000)-PEG(1000)-Biotin,PLGA(1000)-PEG(1000)-COOH,PLGA(1000)-PEG(1000)-FA,PLGA(1000)-PEG(1000)-FITC,PLGA(1000)-PEG(1000)-MAL,PLGA(1000)-PEG(1000)-N3,PLGA(1000)-PEG(1000)-NH2,PLGA(1000)-PEG(1000)-NHS,PLGA(1000)-PEG(1000)-SH,PLGA(1000)-PEG(10000)-Biotin,PLGA(1000)-PEG(10000)-COOH,PLGA(1000)-PEG(10000)-FA,PLGA(1000)-PEG(10000)-FITC,PLGA(1000)-PEG(10000)-MAL,PLGA(1000)-PEG(10000)-N3,PLGA(1000)-PEG(10000)-NH2,PLGA(1000)-PEG(10000)-NHS,PLGA(1000)-PEG(10000)-SH,PLGA(1000)-PEG(2000)-Biotin,PLGA(1000)-PEG(2000)-COOH,PLGA(1000)-PEG(2000)-FA,PLGA(1000)-PEG(2000)-FITC,PLGA(1000)-PEG(2000)-MAL,PLGA(1000)-PEG(2000)-N3,PLGA(1000)-PEG(2000)-NH2,PLGA(1000)-PEG(2000)-NHS,PLGA(1000)-PEG(2000)-SH,PLGA(1000)-PEG(5000)-Biotin,PLGA(1000)-PEG(5000)-COOH,PLGA(1000)-PEG(5000)-FA,PLGA(1000)-PEG(5000)-FITC,PLGA(1000)-PEG(5000)-MAL,PLGA(1000)-PEG(5000)-N3,PLGA(1000)-PEG(5000)-NH2,PLGA(1000)-PEG(5000)-NHS,PLGA(1000)-PEG(5000)-SH,PLGA(10000)-PEG(1000)-Biotin,PLGA(10000)-PEG(1000)-COOH,PLGA(10000)-PEG(1000)-FA,PLGA(10000)-PEG(1000)-FITC,PLGA(10000)-PEG(1000)-MAL,PLGA(10000)-PEG(1000)-N3,PLGA(10000)-PEG(1000)-NH2,PLGA(10000)-PEG(1000)-NHS,PLGA(10000)-PEG(1000)-SH,PLGA(10000)-PEG(10000)-Biotin,PLGA(10000)-PEG(10000)-COOH,PLGA(10000)-PEG(10000)-FA,PLGA(10000)-PEG(10000)-FITC,PLGA(10000)-PEG(10000)-MAL,PLGA(10000)-PEG(10000)-N3,PLGA(10000)-PEG(10000)-NH2,PLGA(10000)-PEG(10000)-NHS,PLGA(10000)-PEG(10000)-SH,PLGA(10000)-PEG(2000)-Biotin,PLGA(10000)-PEG(2000)-COOH,PLGA(10000)-PEG(2000)-FA,PLGA(10000)-PEG(2000)-FITC,PLGA(10000)-PEG(2000)-MAL,PLGA(10000)-PEG(2000)-N3,PLGA(10000)-PEG(2000)-NH2,PLGA(10000)-PEG(2000)-NHS,PLGA(10000)-PEG(2000)-SH,PLGA(10000)-PEG(5000)-Biotin,PLGA(10000)-PEG(5000)-COOH,PLGA(10000)-PEG(5000)-FA,PLGA(10000)-PEG(5000)-FITC,PLGA(10000)-PEG(5000)-MAL,PLGA(10000)-PEG(5000)-N3,PLGA(10000)-PEG(5000)-NH2,PLGA(10000)-PEG(5000)-NHS,PLGA(10000)-PEG(5000)-SH,PLGA(2000)-PEG(1000)-Biotin,PLGA(2000)-PEG(1000)-COOH,PLGA(2000)-PEG(1000)-FA,PLGA(2000)-PEG(1000)-FITC,PLGA(2000)-PEG(1000)-MAL,PLGA(2000)-PEG(1000)-N3,PLGA(2000)-PEG(1000)-NH2,PLGA(2000)-PEG(1000)-NHS,PLGA(2000)-PEG(1000)-SH,PLGA(2000)-PEG(10000)-Biotin,PLGA(2000)-PEG(10000)-COOH,PLGA(2000)-PEG(10000)-FA,PLGA(2000)-PEG(10000)-FITC,PLGA(2000)-PEG(10000)-MAL,PLGA(2000)-PEG(10000)-N3,PLGA(2000)-PEG(10000)-NH2,PLGA(2000)-PEG(10000)-NHS,PLGA(2000)-PEG(10000)-SH,PLGA(2000)-PEG(2000)-Biotin,PLGA(2000)-PEG(2000)-COOH,PLGA(2000)-PEG(2000)-FA,PLGA(2000)-PEG(2000)-FITC,PLGA(2000)-PEG(2000)-MAL,PLGA(2000)-PEG(2000)-N3,PLGA(2000)-PEG(2000)-NH2,PLGA(2000)-PEG(2000)-NHS,PLGA(2000)-PEG(2000)-SH,PLGA(2000)-PEG(5000)-Biotin,PLGA(2000)-PEG(5000)-COOH,PLGA(2000)-PEG(5000)-FA,PLGA(2000)-PEG(5000)-FITC,PLGA(2000)-PEG(5000)-MAL,PLGA(2000)-PEG(5000)-N3,PLGA(2000)-PEG(5000)-NH2,PLGA(2000)-PEG(5000)-NHS,PLGA(2000)-PEG(5000)-SH,PLGA(5000)-PEG(1000)-Biotin,PLGA(5000)-PEG(1000)-COOH,PLGA(5000)-PEG(1000)-FA,PLGA(5000)-PEG(1000)-FITC,PLGA(5000)-PEG(1000)-MAL,PLGA(5000)-PEG(1000)-N3,PLGA(5000)-PEG(1000)-NH2,PLGA(5000)-PEG(1000)-NHS,PLGA(5000)-PEG(1000)-SH,PLGA(5000)-PEG(10000)-Biotin,PLGA(5000)-PEG(10000)-COOH,PLGA(5000)-PEG(10000)-FA,PLGA(5000)-PEG(10000)-FITC,PLGA(5000)-PEG(10000)-MAL,PLGA(5000)-PEG(10000)-N3,PLGA(5000)-PEG(10000)-NH2,PLGA(5000)-PEG(10000)-NHS,PLGA(5000)-PEG(10000)-SH,PLGA(5000)-PEG(2000)-Biotin,PLGA(5000)-PEG(2000)-COOH,PLGA(5000)-PEG(2000)-FA,PLGA(5000)-PEG(2000)-FITC,PLGA(5000)-PEG(2000)-MAL,PLGA(5000)-PEG(2000)-N3,PLGA(5000)-PEG(2000)-NH2,PLGA(5000)-PEG(2000)-NHS,PLGA(5000)-PEG(2000)-SH,PLGA(5000)-PEG(5000)-Biotin,PLGA(5000)-PEG(5000)-COOH,PLGA(5000)-PEG(5000)-FA,PLGA(5000)-PEG(5000)-FITC,PLGA(5000)-PEG(5000)-MAL,PLGA(5000)-PEG(5000)-N3,PLGA(5000)-PEG(5000)-NH2,PLGA(5000)-PEG(5000)-NHS,PLGA(5000)-PEG(5000)-SH,Poly(L-Glu)-b-PEG-b-poly(L-Glu),Poly(L-Lys)-b-PEG-b-poly(L-Lys),Propargyl-PEG3,propargyl-PEG3-Acid,Propargyl-PEG4-t-butyl,Propargyl-PEG5,propargyl-PEG5-Acid,Propargyl-PEG7,propargyl-PEG7-Acid,RB-PEG-Biotin,RB-PEG-COOH,RB-PEG-MAL,RB-PEG-NH2,RB-PEG-NHS,RB-PEG-OH,RB-PEG-SH,SAA-PEG-SAA,S-Acetyl-PEG3-Azido,SA-PEG-SA,SAS-PEG-SAS,SG-PEG-SG,Silane-PEG-Biotin,Silane-PEG-COOH,Silane-PEG-NHS,Silane-PEG-Silane,SS-PEG-SS,TBOC-PEG-COOH,TBOC-PEG-MAL,TBOC-PEG-NH2,TBOC-PEG-NHS,TBOC-PEG-OH,TBOC-PEG-SVA,Tos-PEG4-Tos,Tos-PEG5-Tos,Tos-PEG8-Tos,Tosylate-PEG-Tosylate,Trityl-PEG9-Azide,VS-PEG-NHS,MPEG-DSPE,MPEG-ALKYNE,MPEG-CHO,MPEG-DA,MPEG-LA,MPEG-CLS,MPEG-DOB(多巴胺),BR-PEG2000-BR,N3-PEG5000-N3,HOOC-PEG-COOH,4ARM-PEG-OH,6ARM-PEG10K-OH,8ARM-PEG-OH,4ARM-PEG-NH2,6ARM-PEG10K-NH2,8ARM-PEG10K-NH2,4ARM-PEG20K-ACA,8ARM-PEG40K-ACA,4ARM-PEG10K-DA,4ARM-PEG-MAL,4ARM-PEG-NHS,4ARM-PEG-COOH,4ARM-PEG10K-N3,4ARM-PEG-SH,4ARM-PEG-CHO,DSPE-PEG2000-NHS,DSPE-PEG2000-MAL,DSPE-PEG2000-OH,DBCO-PEG2000-DSPE,DSPE-PEG-FA,FITC-PEG-DSPE,RB-PEG2000-DSPE,FITC-PEG2K-COOH,FITC-PEG2K-MAL,FITC-PEG2K-FA,FITC-PEG10K-OH,FA-PEG-NH2,FA-PEG-COOH,FA-PEG-SH,FA-PEG-NHS,FA-PEG-MAL,FA-PEG-OH,BOC-NH-PEG-NH2,NH2-PEG-OH,NH2-PEG-MAL,Silane-PEG-NH2,Alkyne-PEG2K-NH2,DA-PEG2K-NH2,N3-PEG2K-NH2,ACA-PEG2K-NH2,OPSS-PEG5K-NH2,MAL-PEG-COOH,N3-PEG2K-COOH,NHS-PEG3.4K-COOH,CLS-PEG3.4K-COOH,CHO-PEG2K-COOH,ACA-PEG2000-COOH,BOC-NH-PEG-COOH,FMOC-NH-PEG-COOH,HO-PEG2K-COOH,HS-PEG-HZ,HS-PEG-OH,BIOTIN-PEG-SH,DA-PEG-NHS,MAL-PEG-NHS,ALK-PEG-NHS,NHS-PEG2K-OH,SIL-PEG2K-NHS,LA-PEG3.K-NHS,MAL-PEG2K-COOH,N3-PEG5K-MAL,MAL-PEG2K-OH,Alkyne-PEG5K-MAL,LA-PEG5K-MAL,Silane-PEG2K-MAL,CHO-PEG2K-OH,BOC-NH-PEG-OH,BIOTIN-PEG-N3,甲氧基聚乙二醇酰肼,mPEG-Hydrazide,甲氧基聚乙二醇硫辛酸,mPEG-LA,甲氧基聚乙二醇聚己内酯,mPEG-PCL,甲氧基聚乙二醇多巴胺,mPEG-Dopamine,甲氧基聚乙二醇醛基,mPEG-Aldehyde,甲氧基聚乙二醇硅烷,mPEG-Silane,甲氧基聚乙二醇叠氮,mPEG-N3,甲氧基聚乙二醇磷脂,mPEG-DSPE,甲氧基聚乙二醇马来酰亚胺,mPEG-MAL,甲氧基聚乙二醇羧基,mPEG-COOH,甲氧基聚乙二醇氨基,mPEG-NH2,甲氧基聚乙二醇巯基,mPEG-SH,NH2-PEG-CY3,NH2-PEG-CY3.5,NH2-PEG-CY5,NH2-PEG-CY5.5,NH2-PEG-CY7,NH2-PEG-CY7.5,NH2-PEG-RGD, Amine-PEG-ARG-GLY-ASP,氨基聚乙二醇1,2-二月桂酰磷脂酰乙醇胺,NH2-PEG-DLPE, Amine-PEG-DLPE,氨基聚乙二醇1,2-十四酰基磷脂酰乙醇胺,NH2-PEG-DMPE, Amine-PEG-DMPE,氨基聚乙二醇氨基,NH2-PEG-NH2,氨基聚乙二醇半乳糖,NH2-PEG-Galactose, NH2-PEG-Gala, Amine-PEG-Galactose,氨基聚乙二醇丙烯酸酯,NH2-PEG-Acrylate,氨基聚乙二醇丙烯酰胺,NH2-PEG-Acrylamide,氨基聚乙二醇雌激素,NH2-PEG-Estrogen, Amine-PEG-Estrogen,氨基聚乙二醇丹磺酰氨, NH2-PEG-Dansyl,氨基聚乙二醇单硬脂酸,NH2-PEG-STA, NH2-PEG-Monostearate, Amine-PEG-Stearic acid,氨基聚乙二醇胆固醇,NH2-PEG-CLS,氨基聚乙二醇碘乙酰胺, NH2-PEG-IA,氨基聚乙二醇叠氮,NH2-PEG-N3,氨基聚乙二醇对甲苯磺酸酯,NH2-PEG-TS,氨基聚乙二醇多巴胺,NH2-PEG-Dopamine,氨基聚乙二醇二巯基吡啶,NH2-PEG-OPSS,氨基聚乙二醇二棕榈酰磷酯酰乙醇胺,NH2-PEG-DPPE, Amine-PEG-DPPE,氨基聚乙二醇硅烷,NH2-PEG-Silane,氨基聚乙二醇炔基,NH2-PEG-Alkyne,氨基聚乙二醇环辛炔,NH2-PEG-DBCO,氨基聚乙二醇环氧,NH2-PEG-Epoxides,NH2-PEG-EP,氨基聚乙二醇活性酯,NH2-PEG-NHS,氨基聚乙二醇甲氨蝶呤,NH2-PEG-MTX, Amine-PEG-Methotrexate,氨基聚乙二醇甲基丙烯酸酯,NH2-PEG-Methacrylate,氨基聚乙二醇聚丙烯酸,NH2-PEG-PAA,氨基聚乙二醇聚己内酯,NH2-PEG-PCL,氨基聚乙二醇聚乳酸,NH2-PEG-PLA,氨基聚乙二醇聚(乳酸-乙醇酸)共聚物,NH2-PEG-PLGA, Amine-PEG-Poly(lactic-co-glycoclic acid),氨基聚乙二醇磷脂, 二硬脂酰基磷脂酰乙醇胺聚乙二醇氨基,NH2-PEG-DSPE,氨基聚乙二醇硫辛酸,NH2-PEG-LA,氨基聚乙二醇罗丹明,NH2-PEG-Rhodamine,氨基聚乙二醇马来酰亚胺,NH2-PEG-MAL,氨基聚乙二醇羟基,NH2-PEG-OH,氨基聚乙二醇巯基,NH2-PEG-SH,氨基聚乙二醇全反式维甲酸,NH2-PEG-Retinoic acid, Amine-PEG-Retinoic acid, NH2-PEG-Tretinoin,氨基聚乙二醇醛基,NH2-PEG-CHO,NH2-PEG-Aldehyde,氨基聚乙二醇生物素,NH2-PEG-Biotin,氨基聚乙二醇叔丁氧羰基,NH2-PEG-CH2CH2COOtBu, Amine-PEG-t-Butyl ester,氨基聚乙二醇叔丁氧羰基亚氨基,NH2-PEG-NH-Boc, Boc-NH-PEG-Amine,氨基聚乙二醇羧基,NH2-PEG-COOH,氨基聚乙二醇维生素D,NH2-PEG-Vitamin D, Amine-PEG-Vitamin D,氨基聚乙二醇维生素E,NH2-PEG-VE, NH2-PEG-Vitamin E, Amine-PEG-Tocopherol,氨基聚乙二醇烯烃,NH2-PEG-Alkene,氨基聚乙二醇酰肼,NH2-PEG-HZ,NH2-PEG-Hydrazide,氨基聚乙二醇硝基苯基碳酸酯,NH2-PEG-NPC,氨基聚乙二醇叶酸,NH2-PEG-Folate,氨基聚乙二醇荧光素,NH2-PEG-FITC,氨基聚乙二醇孕酮,NH2-PEG-Progestrone, Amine-PEG-Progestrone,氨基聚乙二醇棕榈酸, NH2-PEG-Palmitic acid, Palmitic acid-PEG-Amine,八臂聚乙二醇胺,8arm PEG-NH2,八臂聚乙二醇丙烯酸酯,8arm PEG-Acrylate,八臂聚乙二醇叠氮,8arm PEG-N3,八臂聚乙二醇硅烷,8arm PEG-Silane,八臂聚乙二醇炔基,8arm PEG-Alkyne,八臂聚乙二醇活性酯,8arm PEG-NHS,八臂聚乙二醇邻二硫吡啶,8arm PEG-OPSS,八臂聚乙二醇磷脂,8arm PEG-DSPE,八臂聚乙二醇罗丹明,8arm PEG-Rhodamine,八臂聚乙二醇马来酰亚胺,8arm PEG-MAL,八臂聚乙二醇巯基,8arm PEG-SH,八臂聚乙二醇醛基,8arm PEG-Aldehyde,八臂聚乙二醇生物素,8arm PEG-Biotin,八臂聚乙二醇羧基,8arm PEG-COOH,八臂聚乙二醇叶酸,8arm PEG-Folate,八臂聚乙二醇荧光素,8arm PEG-FITC,八臂聚乙二醇,8arm PEG-OH,丙烯酸酯聚乙二醇氨基,Acrylate-PEG-NH2,丙烯酸酯聚乙二醇丙烯酸酯,Acrylate-PEG-Acrylate,丙烯酸酯聚乙二醇叠氮,Acrylate-PEG-N3,丙烯酸酯聚乙二醇硅烷,Acrylate-PEG-Silane,丙烯酸酯聚乙二醇炔基,Acrylate-PEG-Alkyne,丙烯酸酯聚乙二醇活性酯,Acrylate-PEG-NHS,丙烯酸酯聚乙二醇邻二硫吡啶,Acrylate-PEG-OPSS,丙烯酸酯聚乙二醇磷脂,Acrylate-PEG-DSPE,丙烯酸酯聚乙二醇罗丹明,Acrylate-PEG-Rhodamine,丙烯酸酯聚乙二醇马来酰亚胺,Acrylate-PEG-MAL,丙烯酸酯聚乙二醇羟基,Acrylate-PEG-OH,丙烯酸酯聚乙二醇巯基,Acrylate-PEG-SH,丙烯酸酯聚乙二醇醛基,Acrylate-PEG-Aldehyde,丙烯酸酯聚乙二醇生物素,Acrylate-PEG-Biotin,丙烯酸酯聚乙二醇羧基,Acrylate-PEG-COOH,丙烯酸酯聚乙二醇叶酸,Acrylate-PEG-Folate,丙烯酸酯聚乙二醇荧光素,Acrylate-PEG-FITC,叠氮聚乙二醇氨基,N3-PEG-NH2,叠氮聚乙二醇丙烯酸酯,N3-PEG-Acrylate,叠氮聚乙二醇叠氮,N3-PEG-N3,叠氮聚乙二醇硅烷,N3-PEG-Silane,叠氮聚乙二醇炔基,N3-PEG-Alkyne,叠氮聚乙二醇活性酯,N3-PEG-NHS,叠氮聚乙二醇邻二硫吡啶,N3-PEG-OPSS,叠氮聚乙二醇磷脂,N3-PEG-DSPE,叠氮聚乙二醇罗丹明,N3-PEG-Rhodamine,叠氮聚乙二醇马来酰亚胺,N3-PEG-MAL,叠氮聚乙二醇羟基,N3-PEG-OH,叠氮聚乙二醇巯基,N3-PEG-SH,叠氮聚乙二醇醛基,N3-PEG-Aldehyde,叠氮聚乙二醇生物素,N3-PEG-Biotin,叠氮聚乙二醇羧基,N3-PEG-COOH,叠氮聚乙二醇叶酸,N3-PEG-Folate,叠氮聚乙二醇荧光素,N3-PEG-FITC,活性酯聚乙二醇氨基,NHS-PEG-NH2,活性酯聚乙二醇丙烯酸酯,NHS-PEG-Acrylate,活性酯聚乙二醇叠氮,NHS-PEG-N3,活性酯聚乙二醇硅烷,NHS-PEG-Silane,活性酯聚乙二醇炔基,NHS-PEG-Alkyne,活性酯聚乙二醇活性酯,NHS-PEG-NHS,活性酯聚乙二醇邻二硫吡啶,NHS-PEG-OPSS,活性酯聚乙二醇磷脂,NHS-PEG-DSPE,活性酯聚乙二醇罗丹明,NHS-PEG-Rhodamine,活性酯聚乙二醇马来酰亚胺,NHS-PEG-MAL,活性酯聚乙二醇羟基,NHS-PEG-OH,活性酯聚乙二醇巯基,NHS-PEG-SH,活性酯聚乙二醇醛基,NHS-PEG-Aldehyde,活性酯聚乙二醇生物素,NHS-PEG-Biotin,活性酯聚乙二醇羧基,NHS-PEG-COOH,活性酯聚乙二醇叶酸,NHS-PEG-Folate,活性酯聚乙二醇荧光素,NHS-PEG-FITC,甲氧基聚乙二醇-1,2-二月桂酰磷脂酰乙醇胺 ,mPEG-DLPE,甲氧基聚乙二醇-1,2-十四酰基磷脂酰乙醇胺,mPEG-DMPE,甲氧基聚乙二醇-2-溴代异丁酸甲酯,mPEG-2-Bromo-2-methylpropanoic acid ethyl ester,甲氧基聚乙二醇-7-羟基黄酮,mPEG-7-Hydroxyflavone,甲氧基聚乙二醇-11-巯基十一烷酰胺;mPEG-11-Mercaptoundecanamide,甲氧基聚乙二醇-D,L-聚(2-羟基丙酸)(2K)-氨基,mPEG-PDLLA(2K)-NH2,甲氧基聚乙二醇-半胱氨酸,mPEG-Cysteine,甲氧基聚乙二醇-苯胺,mPEG-Anilin,甲氧基聚乙二醇-苯硼酸,mPEG-Phenyl borate,甲氧基聚乙二醇-雌激素,mPEG-Estrogen,甲氧基聚乙二醇-单硬脂酸,mPEG-STA, mPEG-Stearic acid, mPEG-Monostearate,甲氧基聚乙二醇-胆酸,mPEG-CLA, mPEG-Cholic acid,甲氧基聚乙二醇-氮川三乙酸,mPEG-NTA, mPEG-Nitrilotriacetic acid,甲氧基聚乙二醇-地塞米松,mPEG-Dexamethasone,甲氧基聚乙二醇-二谷氨酸,mPEG-di-Glutamic Acid,甲氧基聚乙二醇-二芥酰基磷脂酰乙醇胺,mPEG-DEPE, mPEG-1,2-dierucoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine,甲氧基聚乙二醇-二乙烯三胺五醋酸,mPEG-DTPA,甲氧基聚乙二醇-二油酰磷脂酰乙醇胺,mPEG-DOPE,甲氧基聚乙二醇-二棕榈酰磷酯酰乙醇胺,mPEG-DPPE,甲氧基聚乙二醇-谷氨酸,mPEG-Glutamic acid,甲氧基聚乙二醇-谷胱甘肽,mPEG-Glutathione,甲氧基聚乙二醇-谷维素,mPEG-Gamma-Oryzanol,甲氧基聚乙二醇-琥珀酰氯,mPEG-Succinyl Chloride,甲氧基聚乙二醇-季铵盐,mPEG-N+Me3,甲氧基聚乙二醇-甲氨蝶呤,mPEG-MTX, mPEG-Methotrexate,甲氧基聚乙二醇-聚乙烯亚胺,mPEG-PEI,mPEG-Polyethylenimine,甲氧基聚乙二醇-聚(乳酸-共-乙醇酸);mPEG-PLGA, mPEG-Poly(lactic-co-glycoclic acid),甲氧基聚乙二醇-赖氨酸,mPEG-L-Lysine,甲氧基聚乙二醇-磷酸,mPEG-Phosphoric acid,甲氧基聚乙二醇-磷脂酰丝氨酸,mPEG-PS, mPEG-Phosphatidylserine,甲氧基聚乙二醇-葡聚糖,mPEG-Dextran,甲氧基聚乙二醇-氰尿酰氯,mPEG-Cyanuric Chloride,甲氧基聚乙二醇-全反式维甲酸, 甲氧基聚乙二醇-维生素A,mPEG-Tretinoin, mPEG-VA, mPEG-Vitamin A, mPEG-Retinoic acid,甲氧基聚乙二醇-肉豆蔻酸,mPEG-MTA, mPEG-Myristic acid,甲氧基聚乙二醇-三谷氨酸,mPEG-tri-Glutamic Acid,甲氧基聚乙二醇-天冬氨酸,mPEG-ASP, mPEG-Aspartic acid,甲氧基聚乙二醇-维生素D,mPEG-Vitamin D, mPEG-VD,甲氧基聚乙二醇-维生素E,mPEG-Vitamin E, mPEG-Tocopherol,甲氧基聚乙二醇-五氟苯酯,mPEG-PFP, mPEG-Pentafluorophenyl,甲氧基聚乙二醇-酰胺乙醛,mPEG-NH-CHO, mPEG-amide acetaldehyde,甲氧基聚乙二醇-溴,mPEG-Br, mPEG-Bromide,甲氧基聚乙二醇-亚油酸,mPEG-LNA, mPEG-Linoleic acid,甲氧基聚乙二醇-烟酸,mPEG-Niacin, mPEG-Nicotinic acid,甲氧基聚乙二醇-油酸,mPEG-OLA, mPEG-Oleic acid,甲氧基聚乙二醇-月桂酸,mPEG-LRA, mPEG-Lauric acid,甲氧基聚乙二醇-孕酮,mPEG-Progestrone,甲氧基聚乙二醇-紫檀芪,mPEG-PSB, mPEG-Pterostilbene,甲氧基聚乙二醇-棕榈酸,mPEG-Palmitic acid,甲氧基聚乙二醇-组氨酸;mPEG-Histidine,甲氧基聚乙二醇苯甲醛,甲氧基聚乙二醇-4-甲酰基-苯甲酰胺,mPEG-DF, mPEG-4-Formyl-benzamide,甲氧基聚乙二醇丙烯酸酯,mPEG-Acrylate,甲氧基聚乙二醇丙烯酰胺,mPEG-Acrylamide,甲氧基聚乙二醇丹磺酰氨, mPEG-Dansyl,甲氧基聚乙二醇胆固醇,mPEG-CLS,甲氧基聚乙二醇碘乙酰胺, mPEG-IA,甲氧基聚乙二醇对甲苯磺酸酯,mPEG-TS,甲氧基聚乙二醇二巯基吡啶,mPEG-OPSS,甲氧基聚乙二醇炔基,mPEG-Alkyne,甲氧基聚乙二醇环辛炔,mPEG-DBCO,甲氧基聚乙二醇环氧,mPEG-Epoxides,甲氧基聚乙二醇活性酯,mPEG-NHS,甲氧基聚乙二醇甲基丙烯酸酯,mPEG-Methacrylate,甲氧基聚乙二醇聚乳酸,mPEG-PLA,甲氧基聚乙二醇罗丹明,mPEG-Rhodamine,甲氧基聚乙二醇生物素,mPEG-Biotin,甲氧基聚乙二醇烯烃,mPEG-Alkene,甲氧基聚乙二醇硝基苯基碳酸酯,mPEG-NPC,甲氧基聚乙二醇叶酸,mPEG-Folate,甲氧基聚乙二醇荧光素,mPEG-FITC,磷脂聚乙二醇氨基,DSPE-PEG-NH2,磷脂聚乙二醇丙烯酸酯,DSPE-PEG-Acrylate,磷脂聚乙二醇丙烯酰胺,DSPE-PEG-Acrylamide,磷脂聚乙二醇丹磺酰氨, DSPE-PEG-Dansyl,磷脂聚乙二醇胆固醇,DSPE-PEG-CLS,磷脂聚乙二醇碘乙酰胺, DSPE-PEG-IA,磷脂聚乙二醇叠氮,DSPE-PEG-N3,磷脂聚乙二醇对甲苯磺酸酯,DSPE-PEG-TS,磷脂聚乙二醇多巴胺,DSPE-PEG-Dopamine,磷脂聚乙二醇二巯基吡啶,DSPE-PEG-OPSS,磷脂聚乙二醇硅烷,DSPE-PEG-Silane,磷脂聚乙二醇炔基,DSPE-PEG-Alkyne,磷脂聚乙二醇环辛炔,DSPE-PEG-DBCO,磷脂聚乙二醇环氧,DSPE-PEG-Epoxides,磷脂聚乙二醇活性酯,DSPE-PEG-NHS,磷脂聚乙二醇甲基丙烯酸酯,DSPE-PEG-Methacrylate,磷脂聚乙二醇聚己内酯,DSPE-PEG-PCL,磷脂聚乙二醇聚乳酸,DSPE-PEG-PLA,磷脂聚乙二醇磷脂,DSPE-PEG-DSPE,磷脂聚乙二醇硫辛酸,DSPE-PEG-LA,磷脂聚乙二醇罗丹明,DSPE-PEG-Rhodamine,磷脂聚乙二醇马来酰亚胺,DSPE-PEG-MAL,磷脂聚乙二醇羟基,DSPE-PEG-OH,磷脂聚乙二醇巯基,DSPE-PEG-SH,磷脂聚乙二醇醛基,DSPE-PEG-Aldehyde,磷脂聚乙二醇生物素,DSPE-PEG-Biotin,磷脂聚乙二醇羧基,DSPE-PEG-COOH,磷脂聚乙二醇烯烃,DSPE-PEG-Alkene,磷脂聚乙二醇酰肼,DSPE-PEG-Hydrazide,磷脂聚乙二醇硝基苯基碳酸酯,DSPE-PEG-NPC,磷脂聚乙二醇叶酸,DSPE-PEG-Folate,磷脂聚乙二醇荧光素,DSPE-PEG-FITC,罗丹明聚乙二醇氨基,Rhodamine-PEG-NH2,罗丹明聚乙二醇丙烯酸酯,Rhodamine-PEG-Acrylate,罗丹明聚乙二醇叠氮,Rhodamine-PEG-N3,罗丹明聚乙二醇硅烷,Rhodamine-PEG-Silane,罗丹明聚乙二醇炔基,Rhodamine-PEG-Alkyne,罗丹明聚乙二醇活性酯,Rhodamine-PEG-NHS,罗丹明聚乙二醇邻二硫吡啶,Rhodamine-PEG-OPSS,罗丹明聚乙二醇磷脂,Rhodamine-PEG-DSPE,罗丹明聚乙二醇罗丹明,Rhodamine-PEG-Rhodamine,罗丹明聚乙二醇马来酰亚胺,Rhodamine-PEG-MAL,罗丹明聚乙二醇羟基,Rhodamine-PEG-OH,罗丹明聚乙二醇巯基,Rhodamine-PEG-SH,罗丹明聚乙二醇醛基,Rhodamine-PEG-Aldehyde,罗丹明聚乙二醇生物素,Rhodamine-PEG-Biotin,罗丹明聚乙二醇羧基,Rhodamine-PEG-COOH,罗丹明聚乙二醇叶酸,Rhodamine-PEG-Folate,罗丹明聚乙二醇荧光素,Rhodamine-PEG-FITC,马来酰亚胺聚乙二醇氨基,MAL-PEG-NH2,马来酰亚胺聚乙二醇丙烯酸酯,MAL-PEG-Acrylate,马来酰亚胺聚乙二醇叠氮,MAL-PEG-N3,马来酰亚胺聚乙二醇硅烷,MAL-PEG-Silane,马来酰亚胺聚乙二醇炔基,MAL-PEG-Alkyne,马来酰亚胺聚乙二醇活性酯,MAL-PEG-NHS,马来酰亚胺聚乙二醇邻二硫吡啶,MAL-PEG-OPSS,马来酰亚胺聚乙二醇磷脂,MAL-PEG-DSPE,马来酰亚胺聚乙二醇罗丹明,MAL-PEG-Rhodamine,马来酰亚胺聚乙二醇马来酰亚胺,MAL-PEG-MAL,马来酰亚胺聚乙二醇羟基,MAL-PEG-OH,马来酰亚胺聚乙二醇巯基,MAL-PEG-SH,马来酰亚胺聚乙二醇醛基,MAL-PEG-Aldehyde,马来酰亚胺聚乙二醇生物素,MAL-PEG-Biotin,马来酰亚胺聚乙二醇羧基,MAL-PEG-COOH,马来酰亚胺聚乙二醇叶酸,MAL-PEG-Folate,马来酰亚胺聚乙二醇荧光素,MAL-PEG-FITC,巯基聚乙二醇氨基,HS-PEG-NH2,巯基聚乙二醇丙烯酸酯,HS-PEG-Acrylate,巯基聚乙二醇丙烯酰胺,SH-PEG-Acrylamide,巯基聚乙二醇丹磺酰氨, SH-PEG-Dansyl,巯基聚乙二醇胆固醇,SH-PEG-CLS,巯基聚乙二醇碘乙酰胺, SH-PEG-IA,巯基聚乙二醇叠氮,HS-PEG-N3,巯基聚乙二醇对甲苯磺酸酯,SH-PEG-TS,巯基聚乙二醇多巴胺,SH-PEG-Dopamine,巯基聚乙二醇二巯基吡啶,HS-PEG-OPSS,巯基聚乙二醇硅烷,HS-PEG-Silane,巯基聚乙二醇炔基,HS-PEG-Alkyne,巯基聚乙二醇环辛炔,SH-PEG-DBCO,巯基聚乙二醇环氧,SH-PEG-Epoxides,巯基聚乙二醇活性酯,HS-PEG-NHS,巯基聚乙二醇甲基丙烯酸酯,SH-PEG-Methacrylate,巯基聚乙二醇聚己内酯,SH-PEG-PCL,巯基聚乙二醇聚乳酸,SH-PEG-PLA,巯基聚乙二醇磷脂,HS-PEG-DSPE,巯基聚乙二醇硫辛酸,SH-PEG-LA,巯基聚乙二醇罗丹明,HS-PEG-Rhodamine,巯基聚乙二醇马来酰亚胺,HS-PEG-MAL,巯基聚乙二醇羟基,HS-PEG-OH,巯基聚乙二醇巯基,HS-PEG-HS,巯基聚乙二醇醛基,HS-PEG-Aldehyde,巯基聚乙二醇生物素,HS-PEG-Biotin,巯基聚乙二醇羧基,SH-PEG-COOH,巯基聚乙二醇羧基,HS-PEG-COOH,巯基聚乙二醇烯烃,SH-PEG-Alkene,巯基聚乙二醇酰肼,SH-PEG-Hydrazide,巯基聚乙二醇硝基苯基碳酸酯,SH-PEG-NPC,巯基聚乙二醇叶酸,HS-PEG-Folate,巯基聚乙二醇荧光素,HS-PEG-FITC,醛基聚乙二醇氨基,Aldehyde-PEG-NH2,醛基聚乙二醇丙烯酸酯,Aldehyde-PEG-Acrylate,醛基聚乙二醇叠氮,Aldehyde-PEG-N3,醛基聚乙二醇硅烷,Aldehyde-PEG-Silane,醛基聚乙二醇炔基,Aldehyde-PEG-Alkyne,醛基聚乙二醇活性酯,Aldehyde-PEG-NHS,醛基聚乙二醇邻二硫吡啶,Aldehyde-PEG-OPSS,醛基聚乙二醇磷脂,Aldehyde-PEG-DSPE,醛基聚乙二醇罗丹明,Aldehyde-PEG-Rhodamine,醛基聚乙二醇马来酰亚胺,Aldehyde-PEG-MAL,醛基聚乙二醇羟基,Aldehyde-PEG-OH,醛基聚乙二醇巯基,Aldehyde-PEG-SH,醛基聚乙二醇醛基,Aldehyde-PEG-Aldehyde,醛基聚乙二醇生物素,Aldehyde-PEG-Biotin,醛基聚乙二醇羧基,Aldehyde-PEG-COOH,醛基聚乙二醇叶酸,Aldehyde-PEG-Folate,醛基聚乙二醇荧光素,Aldehyde-PEG-FITC,生物素聚乙二醇氨基,Biotin-PEG-NH2,生物素聚乙二醇丙烯酸酯,Biotin-PEG-Acrylate,生物素聚乙二醇丙烯酰胺,Biotin-PEG-Acrylamide,生物素聚乙二醇丹磺酰氨, Biotin-PEG-Dansyl,生物素聚乙二醇胆固醇,Biotin-PEG-CLS,生物素聚乙二醇碘乙酰胺, Biotin-PEG-IA,生物素聚乙二醇叠氮,Biotin-PEG-N3,生物素聚乙二醇对甲苯磺酸酯,Biotin-PEG-TS,生物素聚乙二醇多巴胺,Biotin-PEG-Dopamine,生物素聚乙二醇二巯基吡啶,Biotin-PEG-OPSS,生物素聚乙二醇硅烷,Biotin-PEG-Silane,生物素聚乙二醇炔基,Biotin-PEG-Alkyne,生物素聚乙二醇环辛炔,Biotin-PEG-DBCO,生物素聚乙二醇环氧,Biotin-PEG-Epoxides,生物素聚乙二醇活性酯,Biotin-PEG-NHS,生物素聚乙二醇甲基丙烯酸酯,Biotin-PEG-Methacrylate,生物素聚乙二醇聚己内酯,Biotin-PEG-PCL,生物素聚乙二醇聚乳酸,Biotin-PEG-PLA,生物素聚乙二醇磷脂,Biotin-PEG-DSPE,生物素聚乙二醇硫辛酸,Biotin-PEG-LA,生物素聚乙二醇罗丹明,Biotin-PEG-Rhodamine,生物素聚乙二醇马来酰亚胺,Biotin-PEG-MAL,生物素聚乙二醇羟基,Biotin-PEG-OH,生物素聚乙二醇巯基,Biotin-PEG-SH,生物素聚乙二醇醛基,Biotin-PEG-Aldehyde,生物素聚乙二醇生物素,Biotin-PEG-Biotin,生物素聚乙二醇羧基,Biotin-PEG-COOH,生物素聚乙二醇烯烃,Biotin-PEG-Alkene,生物素聚乙二醇酰肼,Biotin-PEG-Hydrazide,生物素聚乙二醇硝基苯基碳酸酯,Biotin-PEG-NPC,生物素聚乙二醇叶酸,Biotin-PEG-Folate,生物素聚乙二醇荧光素,Biotin-PEG-FITC,四臂聚乙二醇胺,4arm PEG-NH2,四臂聚乙二醇丙烯酸酯,4arm PEG-Acrylate,四臂聚乙二醇叠氮,4arm PEG-N3,四臂聚乙二醇硅烷,4arm PEG-Silane,四臂聚乙二醇炔基,4arm PEG-Alkyne,四臂聚乙二醇活性酯,4arm PEG-NHS,四臂聚乙二醇邻二硫吡啶,4arm PEG-OPSS,四臂聚乙二醇磷脂,4arm PEG-DSPE,四臂聚乙二醇罗丹明,4arm PEG-Rhodamine,四臂聚乙二醇马来酰亚胺,4arm PEG-MAL,四臂聚乙二醇巯基,4arm PEG-SH,四臂聚乙二醇醛基,4arm PEG-Aldehyde,四臂聚乙二醇生物素,4arm PEG-Biotin,四臂聚乙二醇羧基,4arm PEG-COOH,四臂聚乙二醇叶酸,4arm PEG-Folate,四臂聚乙二醇荧光素,4arm PEG-FITC,四臂聚乙二醇,4arm PEG-OH,羧基聚乙二醇氨基,COOH-PEG-NH2,羧基聚乙二醇丙烯酸酯,COOH-PEG-Acrylate,羧基聚乙二醇丙烯酰胺,COOH-PEG-Acrylamide,羧基聚乙二醇丹磺酰氨, COOH-PEG-Dansyl,羧基聚乙二醇胆固醇,COOH-PEG-CLS,羧基聚乙二醇碘乙酰胺, COOH-PEG-IA,羧基聚乙二醇叠氮,COOH-PEG-N3,羧基聚乙二醇对甲苯磺酸酯,COOH-PEG-TS,羧基聚乙二醇多巴胺,COOH-PEG-Dopamine,羧基聚乙二醇二巯基吡啶,COOH-PEG-OPSS,羧基聚乙二醇硅烷,COOH-PEG-Silane,羧基聚乙二醇炔基,COOH-PEG-Alkyne,羧基聚乙二醇环辛炔,COOH-PEG-DBCO,羧基聚乙二醇环氧,COOH-PEG-Epoxides,羧基聚乙二醇活性酯,COOH-PEG-NHS,羧基聚乙二醇甲基丙烯酸酯,COOH-PEG-Methacrylate,羧基聚乙二醇聚己内酯,COOH-PEG-PCL,羧基聚乙二醇磷脂,COOH-PEG-DSPE,羧基聚乙二醇硫辛酸,COOH-PEG-LA,羧基聚乙二醇罗丹明,COOH-PEG-Rhodamine,羧基聚乙二醇马来酰亚胺,COOH-PEG-MAL,羧基聚乙二醇羟基,COOH-PEG-OH,羧基聚乙二醇醛基,COOH-PEG-Aldehyde,羧基聚乙二醇生物素,COOH-PEG-Biotin,羧基聚乙二醇羧基,COOH-PEG-COOH,羧基聚乙二醇烯烃,COOH-PEG-Alkene,羧基聚乙二醇酰肼,COOH-PEG-Hydrazide,羧基聚乙二醇硝基苯基碳酸酯,COOH-PEG-NPC,羧基聚乙二醇叶酸,COOH-PEG-Folate,羧基聚乙二醇异氰酸酯,COOH-PEG-NCO,羧基聚乙二醇荧光素,COOH-PEG-FITC,叶酸聚乙二醇氨基,Folate-PEG-NH2,叶酸聚乙二醇丙烯酸酯,Folate-PEG-Acrylate,叶酸聚乙二醇叠氮,Folate-PEG-N3,叶酸聚乙二醇硅烷,Folate-PEG-Silane,叶酸聚乙二醇炔基,Folate-PEG-Alkyne,叶酸聚乙二醇活性酯,Folate-PEG-NHS,叶酸聚乙二醇邻二硫吡啶,Folate-PEG-OPSS,叶酸聚乙二醇磷脂,Folate-PEG-DSPE,叶酸聚乙二醇罗丹明,Folate-PEG-Rhodamine,叶酸聚乙二醇马来酰亚胺,Folate-PEG-MAL,叶酸聚乙二醇羟基,Folate-PEG-OH,叶酸聚乙二醇巯基,Folate-PEG-SH,叶酸聚乙二醇醛基,Folate-PEG-Aldehyde,叶酸聚乙二醇生物素,Folate-PEG-Biotin,叶酸聚乙二醇羧基,Folate-PEG-COOH,叶酸聚乙二醇叶酸,Folate-PEG-Folate,叶酸聚乙二醇荧光素,Folate-PEG-FITC,荧光素聚乙二醇氨基,FITC-PEG-NH2,荧光素聚乙二醇丙烯酸酯,FITC-PEG-Acrylate,荧光素聚乙二醇叠氮,FITC-PEG-N3,荧光素聚乙二醇硅烷,FITC-PEG-Silane,荧光素聚乙二醇炔基,FITC-PEG-Alkyne,荧光素聚乙二醇活性酯,FITC-PEG-NHS,荧光素聚乙二醇邻二硫吡啶,FITC-PEG-OPSS,荧光素聚乙二醇磷脂,FITC-PEG-DSPE,荧光素聚乙二醇罗丹明,FITC-PEG-Rhodamine,荧光素聚乙二醇马来酰亚胺,FITC-PEG-MAL,荧光素聚乙二醇羟基,FITC-PEG-OH,荧光素聚乙二醇巯基,FITC-PEG-SH,荧光素聚乙二醇醛基,FITC-PEG-Aldehyde,荧光素聚乙二醇生物素,FITC-PEG-Biotin,荧光素聚乙二醇羧基,FITC-PEG-COOH,荧光素聚乙二醇叶酸,FITC-PEG-Folate,荧光素聚乙二醇荧光素,FITC-PEG-FITC,,氨基八聚乙二醇氨基,H2N-PEG8-CH2CH2NH2,氨基八聚乙二醇丙酸,H2N-PEG8-CH2CH2COOH,氨基八聚乙二醇羟基,H2N-PEG8-OH,氨基二聚乙二醇丙酸,H2N-PEG2-CH2CH2COOH,氨基二聚乙二醇乙酸,H2N-PEG2-CH2COOH,氨基二十三聚乙二醇氨基,H2N-PEG23-CH2CH2NH2,氨基二十四聚乙二醇丙酸,H2N-PEG24-CH2CH2COOH,氨基二十四聚乙二醇羟基,H2N-PEG24-OH,氨基九聚乙二醇氨基,H2N-PEG9-CH2CH2NH2,氨基六聚乙二醇氨基,H2N-PEG6-CH2CH2NH2,氨基六聚乙二醇丙酸,H2N-PEG6- CH2CH2COOH,氨基六聚乙二醇羟基,H2N-PEG6-OH,氨基七聚乙二醇氨基,H2N-PEG7-CH2CH2NH2,氨基七聚乙二醇羟基,H2N-PEG7-OH,氨基三聚乙二醇氨基,H2N-PEG3-CH2CH2NH2,氨基三聚乙二醇丙酸,H2N-PEG3-CH2CH2COOH,氨基三聚乙二醇羟基,H2N-PEG3-OH,氨基三聚乙二醇乙酸,H2N-PEG3-CH2COOH,氨基三十六聚乙二醇丙酸,H2N-PEG36-CH2CH2COOH,氨基三十六聚乙二醇羟基,H2N-PEG36-OH,氨基十二聚乙二醇丙酸,H2N-PEG12-CH2CH2COOH,氨基十二聚乙二醇羟基,H2N-PEG12-OH,氨基十二聚乙二醇乙酸,H2N-PEG12-CH2COOH,氨基十聚乙二醇氨基,H2N-PEG10-CH2CH2NH2,氨基十聚乙二醇丙酸,H2N-PEG10-CH2CH2COOH,氨基十聚乙二醇羟基,H2N-PEG10-OH,氨基十五聚乙二醇氨基,H2N-PEG15-CH2CH2NH2,氨基十一聚乙二醇氨基,H2N-PEG11-CH2CH2NH2,氨基四聚乙二醇氨基,H2N-PEG4-CH2CH2NH2,氨基四聚乙二醇丙酸,H2N-PEG4- CH2CH2COOH,氨基四聚乙二醇羟基,H2N-PEG4-OH,氨基四聚乙二醇乙酸,H2N-PEG4-CH2COOH,氨基五聚乙二醇氨基,H2N-PEG5-CH2CH2NH2,氨基五聚乙二醇羟基,H2N-PEG5-OH,氨基五聚乙二醇乙酸,H2N-PEG5-CH2COOH,八甘醇,Octaethylene glycol,丙炔基-八聚乙二醇-丙炔基,Propyne-PEG8-Propyne,丙炔基-二聚乙二醇-丙炔基,Propyne-PEG2-Propyne,丙炔基-三聚乙二醇-丙炔基,Propyne-PEG3-Propyne,丙炔基-四聚乙二醇-丙炔基,Propyne-PEG4-Propyne,丙炔基-五聚乙二醇-丙炔基,Propyne-PEG5-Propyne,丙酸八聚乙二醇丙酸,HOOCCH2CH2-PEG8-CH2CH2COOH,丙酸二十四聚乙二醇丙酸,HOOCCH2CH2-PEG24-CH2CH2COOH,丙酸九聚乙二醇丙酸,HOOCCH2CH2-PEG9-CH2CH2COOH,丙酸六聚乙二醇丙酸,HOOCCH2CH2-PEG6-CH2CH2COOH,丙酸三聚乙二醇丙酸,HOOCCH2CH2-PEG3-CH2CH2COOH,丙酸十二聚乙二醇丙酸,HOOCCH2CH2-PEG12-CH2CH2COOH,丙酸十聚乙二醇丙酸,HOOCCH2CH2-PEG10-CH2CH2COOH,丙酸叔丁酯二聚乙二醇丙酸叔丁酯,Bis-PEG4-t-butyl ester,丙酸叔丁酯九聚乙二醇丙酸叔丁酯,Bis-PEG11-t-butyl ester,丙酸叔丁酯七聚乙二醇丙酸叔丁酯,Bis-PEG9-t-butyl ester,丙酸叔丁酯三聚乙二醇丙酸叔丁酯,Bis-PEG5-t-butyl ester,丙酸叔丁酯四聚乙二醇丙酸叔丁酯,Bis-PEG6-t-butyl ester,丙酸叔丁酯五聚乙二醇丙酸叔丁酯,Bis-PEG7-t-butyl ester,丙酸四聚乙二醇丙酸,HOOCCH2CH2-PEG4-CH2CH2COOH,碘基二聚乙二醇碘基,Diiodine-PEG3,叠氮六聚乙二醇叠氮,Azido-PEG6-azide,叠氮七聚乙二醇叠氮,Azido-PEG7-azide,叠氮三聚乙二醇叠氮,Azido-PEG3-azide,叠氮十二聚乙二醇叠氮,Azido-PEG12-azide,叠氮十四聚乙二醇叠氮,Azido-PEG14-azide,叠氮十一聚乙二醇叠氮,Azido-PEG11-azide,叠氮四聚乙二醇叠氮,Azido-PEG4-azide,二十四甘醇,HO-PEG24-OH,活性酯八聚乙二醇活性酯,NHS-PEG8-NHS,活性酯二聚乙二醇活性酯,NHS-PEG2-NHS,活性酯二十四聚乙二醇活性酯,NHS-PEG24-NHS,活性酯九聚乙二醇活性酯,NHS-PEG9-NHS,活性酯六聚乙二醇活性酯,NHS-PEG6-NHS,活性酯三聚乙二醇活性酯,NHS-PEG3-NHS,活性酯十二聚乙二醇活性酯,NHS-PEG12-NHS,活性酯十六聚乙二醇活性酯,NHS-PEG16-NHS,活性酯四聚乙二醇活性酯,NHS-PEG4-NHS,甲氧基八聚乙二醇胺,mPEG8-NH2,甲氧基八聚乙二醇丙炔,mPEG8-CH2C≡CH,甲氧基八聚乙二醇丙酸,mPEG8-CH2CH2COOH,甲氧基八聚乙二醇叠氮,mPEG8-N3,甲氧基八聚乙二醇活性酯,mPEG8-CH2CH2COONHS Ester,甲氧基八聚乙二醇马来酰亚胺,mPEG8-NH-Mal,甲氧基八聚乙二醇巯基,mPEG8-SH,甲氧基八聚乙二醇酰肼,mPEG8-Hydrazide,甲氧基八聚乙二醇乙酸,mPEG8-CH2COOH,甲氧基八聚乙二醇,mPEG8-OH,甲氧基二聚乙二醇胺,mPEG2-NH2,甲氧基二十四聚乙二醇胺,mPEG24-NH2,甲氧基二十四聚乙二醇丙炔,mPEG24-CH2C≡CH,甲氧基二十四聚乙二醇丙酸,mPEG24-CH2CH2COOH,甲氧基二十四聚乙二醇叠氮,mPEG24-N3,甲氧基二十四聚乙二醇活性酯,mPEG24-CH2CH2COONHS Ester,甲氧基二十四聚乙二醇马来酰亚胺,mPEG24-NH-Mal,甲氧基二十四聚乙二醇巯基,mPEG24-SH,甲氧基二十四聚乙二醇酰肼,mPEG24-Hydrazide,甲氧基二十四聚乙二醇,mPEG24-OH,甲氧基九聚乙二醇胺,mPEG9-NH2,甲氧基九聚乙二醇丙酸,mPEG9-CH2CH2COOH,甲氧基九聚乙二醇活性酯,mPEG9-CH2CH2COONHS Ester,甲氧基九聚乙二醇巯基,mPEG9-SH,甲氧基九聚乙二醇,mPEG9-OH,甲氧基六聚乙二醇胺,mPEG6-NH2,甲氧基六聚乙二醇丙酸,mPEG6-CH2CH2COOH,甲氧基六聚乙二醇叠氮,mPEG6-N3,甲氧基六聚乙二醇活性酯,mPEG6-CH2CH2COONHS Ester,甲氧基六聚乙二醇马来酰亚胺,mPEG6-NH-Mal,甲氧基六聚乙二醇巯基,mPEG6-SH,甲氧基六聚乙二醇酰肼,mPEG6-Hydrazide,甲氧基六聚乙二醇乙酸,mPEG6-CH2COOH,甲氧基六聚乙二醇,mPEG6-OH,甲氧基七聚乙二醇胺,mPEG7-NH2,甲氧基七聚乙二醇丙酸,mPEG7-CH2CH2COOH,甲氧基七聚乙二醇活性酯,mPEG7-CH2CH2COONHS Ester,甲氧基七聚乙二醇巯基,mPEG7-SH,甲氧基七聚乙二醇,mPEG7-OH,甲氧基三聚乙二醇胺,mPEG3-NH2,甲氧基三聚乙二醇丙炔,mPEG3-CH2C≡CH,甲氧基三聚乙二醇丙酸,mPEG3-CH2CH2COOH,甲氧基三聚乙二醇活性酯,mPEG3-CH2CH2COONHS Ester,甲氧基三聚乙二醇巯基,mPEG3-SH,甲氧基三聚乙二醇酰肼,mPEG3-Hydrazide,甲氧基三聚乙二醇乙酸,mPEG3-CH2COOH,甲氧基三十六聚乙二醇胺,mPEG36-NH2,甲氧基三十六聚乙二醇丙炔,mPEG36-CH2C≡CH,甲氧基三十六聚乙二醇丙酸,mPEG36-CH2CH2COOH,甲氧基三十六聚乙二醇叠氮,mPEG36-N3,甲氧基三十六聚乙二醇活性酯,mPEG36-CH2CH2COONHS Ester,甲氧基三十六聚乙二醇酰肼,mPEG36-Hydrazide,甲氧基三十六聚乙二醇,mPEG36-OH,甲氧基十二聚乙二醇胺,mPEG12-NH2,甲氧基十二聚乙二醇丙炔,mPEG12-CH2C≡CH,甲氧基十二聚乙二醇丙酸,mPEG12-CH2CH2COOH,甲氧基十二聚乙二醇叠氮,mPEG12-N3,甲氧基十二聚乙二醇活性酯,mPEG12-CH2CH2COONHS Ester,甲氧基十二聚乙二醇马来酰亚胺,mPEG12-NH-Mal,甲氧基十二聚乙二醇巯基,mPEG12-SH,甲氧基十二聚乙二醇酰肼,mPEG12-Hydrazide,甲氧基十二聚乙二醇,mPEG12-OH,甲氧基十聚乙二醇胺,mPEG10-NH2,甲氧基十聚乙二醇丙酸,mPEG10-CH2CH2COOH,甲氧基十聚乙二醇活性酯,mPEG10-CH2CH2COONHS Ester,甲氧基十聚乙二醇巯基,mPEG10-SH,甲氧基十聚乙二醇,mPEG10-OH,甲氧基十六聚乙二醇胺,mPEG16-NH2,甲氧基十六聚乙二醇丙炔,mPEG16-CH2C≡CH,甲氧基十六聚乙二醇丙酸,mPEG16-CH2CH2COOH,甲氧基十六聚乙二醇叠氮,mPEG16-N3,甲氧基十六聚乙二醇活性酯,mPEG16-CH2CH2COONHS Ester,甲氧基十六聚乙二醇马来酰亚胺,mPEG16-NH-Mal,甲氧基十六聚乙二醇巯基,mPEG16-SH,甲氧基十六聚乙二醇酰肼,mPEG16-Hydrazide,甲氧基十六聚乙二醇,mPEG16-OH,甲氧基十一聚乙二醇胺,mPEG11-NH2,甲氧基十一聚乙二醇丙炔,mPEG11-CH2C≡CH,甲氧基十一聚乙二醇丙酸,mPEG11-CH2CH2COOH,甲氧基十一聚乙二醇活性酯,mPEG11-CH2CH2COONHS Ester,甲氧基十一聚乙二醇巯基,mPEG11-SH,甲氧基十一聚乙二醇,mPEG11-OH,甲氧基四聚乙二醇胺,mPEG4-NH2,甲氧基四聚乙二醇丙炔,mPEG4-CH2C≡CH,甲氧基四聚乙二醇丙酸,mPEG4-CH2CH2COOH,甲氧基四聚乙二醇叠氮,mPEG4-N3,甲氧基四聚乙二醇活性酯,mPEG4-CH2CH2COONHS Ester,甲氧基四聚乙二醇巯基,mPEG4-SH,甲氧基四聚乙二醇酰肼,mPEG4-Hydrazide,甲氧基四聚乙二醇乙酸,mPEG4-CH2COOH,甲氧基四聚乙二醇,mPEG4-OH,甲氧基四十八聚乙二醇胺,mPEG48-NH2,甲氧基四十八聚乙二醇丙酸,mPEG48-CH2CH2COOH,甲氧基四十八聚乙二醇活性酯,mPEG48-CH2CH2COONHS Ester,甲氧基四十八聚乙二醇,mPEG48-OH,甲氧基五聚乙二醇胺,mPEG5-NH2,甲氧基五聚乙二醇丙酸,mPEG5-CH2CH2COOH,甲氧基五聚乙二醇活性酯,mPEG5-CH2CH2COONHS Ester,甲氧基五聚乙二醇巯基,mPEG5-SH,甲氧基五聚乙二醇酰肼,mPEG5-Hydrazide,甲氧基五聚乙二醇乙酸,mPEG5-CH2COOH,甲氧基五聚乙二醇,mPEG5-OH,九甘醇,Nonaethylene glycol,六甘醇,Hexaethylene glycol,马来酰亚胺六聚乙二醇马来酰亚胺,Mal-NH-PEG6-NH-Mal,马来酰亚胺七聚乙二醇马来酰亚胺,Mal-NH-PEG7-NH-Mal,马来酰亚胺三聚乙二醇马来酰亚胺,Mal-NH-PEG3-NH-Mal,马来酰亚胺十一聚乙二醇马来酰亚胺,Mal-NH-PEG11-NH-Mal,马来酰亚胺五聚乙二醇马来酰亚胺,Mal-NH-PEG5-NH-Mal,七甘醇,Heptaethylene glycol,羟基八聚乙二醇丙酸,HO-PEG8-CH2CH2COOH,羟基二聚乙二醇丙酸,HO-PEG2-CH2CH2COOH,羟基二十四聚乙二醇丙酸,HO-PEG24-CH2CH2COOH,羟基六聚乙二醇丙酸,HO-PEG6-CH2CH2COOH,羟基十二聚乙二醇丙酸,HO-PEG12-CH2CH2COOH,羟基十聚乙二醇丙酸,HO-PEG10-CH2CH2COOH,羟基四聚乙二醇丙酸,HO-PEG4-CH2CH2COOH,巯基八聚乙二醇丙酸,HS-PEG8-CH2CH2COOH,巯基八聚乙二醇羟基,HS-PEG8-OH,巯基六聚乙二醇丙酸,HS-PEG6-CH2CH2COOH,巯基六聚乙二醇羟基,HS-PEG6-OH,巯基七聚乙二醇氨基,HS-PEG7-CH2CH2NH2,巯基三聚乙二醇氨基,HS-PEG3-CH2CH2NH2,巯基三聚乙二醇丙酸,HS-PEG3-CH2CH2COOH,巯基三聚乙二醇羟基,HS-PEG3-OH,巯基十二聚乙二醇丙酸,HS-PEG12-CH2CH2COOH,巯基十二聚乙二醇羟基,HS-PEG12-OH,巯基十聚乙二醇丙酸,HS-PEG10-CH2CH2COOH,巯基四聚乙二醇丙酸,HS-PEG4-CH2CH2COOH,巯基四聚乙二醇羟基,HS-PEG4-OH,巯基五聚乙二醇氨基,HS-PEG5-CH2CH2NH2,巯基五聚乙二醇丙酸,HS-PEG5-CH2CH2COOH,巯基五聚乙二醇羟基,HS-PEG5-OH,十二甘醇,HO-PEG12-OH,十甘醇,Decaethylene glycol,十六甘醇,HO-PEG16-OH,十三甘醇,HO-PEG13-OH,十五甘醇,HO-PEG15-OH,十一甘醇,Undecaethylene glycol,四氢吡喃醚八聚乙二醇四氢吡喃醚,THP-PEG8-THP,四氢吡喃醚十六聚乙二醇四氢吡喃醚,THP-PEG16-THP,四氢吡喃醚十一聚乙二醇四氢吡喃醚,THP-PEG11-THP,五甘醇,Pentaethylene glycol,溴二聚乙二醇溴,Br-PEG2-Br,溴七聚乙二醇溴,Br-PEG7-Br,溴三聚乙二醇溴,Br-PEG3-Br,溴四聚乙二醇溴,Br-PEG4-Br,NHS-PEG-CY3,NHS-PEG-CY3.5,NHS-PEG-CY5,NHS-PEG-CY5.5,NHS-PEG-CY7,NHS-PEG-CY7.5,NHS-PEG-RGD, NHS-PEG-ARG-GLY-ASP,半乳糖聚乙二醇活性酯,NHS-PEG-Galactose, NHS-PEG-Gala, NHS-PEG-Galactose,活性酯聚乙二醇1,2-二月桂酰磷脂酰乙醇胺,NHS-PEG-DLPE, NHS-PEG-DLPE,活性酯聚乙二醇1,2-十四酰基磷脂酰乙醇胺,NHS-PEG-DMPE, NHS-PEG-DMPE,活性酯聚乙二醇丙烯酰胺,NHS-PEG-Acrylamide,活性酯聚乙二醇雌激素,NHS-PEG-Estrogen, NHS-PEG-Estrogen,活性酯聚乙二醇丹磺酰氨, NHS-PEG-Dansyl,活性酯聚乙二醇单硬脂酸,NHS-PEG-STA, NHS-PEG-Monostearate, NHS-PEG-Stearic acid,活性酯聚乙二醇胆固醇,NHS-PEG-CLS,活性酯聚乙二醇碘乙酰胺, NHS-PEG-IA,活性酯聚乙二醇对甲苯磺酸酯,NHS-PEG-TS,活性酯聚乙二醇多巴胺,NHS-PEG-Dopamine,活性酯聚乙二醇二棕榈酰磷酯酰乙醇胺,NHS-PEG-DPPE, NHS-PEG-DPPE,活性酯聚乙二醇环辛炔,NHS-PEG-DBCO,活性酯聚乙二醇环氧,NHS-PEG-Epoxides,活性酯聚乙二醇甲氨蝶呤,NHS-PEG-MTX, NHS-PEG-Methotrexate,活性酯聚乙二醇甲基丙烯酸酯,NHS-PEG-Methacrylate,活性酯聚乙二醇聚丙烯酸,NHS-PEG-PAA,活性酯聚乙二醇聚己内酯,NHS-PEG-PCL,活性酯聚乙二醇聚乳酸,NHS-PEG-PLA,活性酯聚乙二醇聚(乳酸-乙醇酸)共聚物,NHS-PEG-PLGA, NHS-PEG-Poly(lactic-co-glycoclic acid),活性酯聚乙二醇硫辛酸,NHS-PEG-LA,活性酯聚乙二醇全反式维甲酸,NHS-PEG-Retinoic acid, NHS-PEG-Retinoic acid, NHS-PEG-Tretinoin,活性酯聚乙二醇叔丁氧羰基,NHS-PEG-CH2CH2COOtBu, NHS-PEG-t-Butyl ester,活性酯聚乙二醇叔丁氧羰基亚氨基,NHS-PEG-NH-Boc, Boc-NH-PEG-NHS,活性酯聚乙二醇维生素D,NHS-PEG-Vitamin D, NHS-PEG-Vitamin D,活性酯聚乙二醇维生素E,NHS-PEG-VE, NHS-PEG-Vitamin E, NHS-PEG-Tocopherol,活性酯聚乙二醇烯烃,NHS-PEG-Alkene,活性酯聚乙二醇酰肼,NHS-PEG-Hydrazide,活性酯聚乙二醇硝基苯基碳酸酯,NHS-PEG-NPC,活性酯聚乙二醇孕酮,NHS-PEG-Progestrone, NHS-PEG-Progestrone,活性酯聚乙二醇棕榈酸, NHS-PEG-Palmitic acid, Palmitic acid-PEG-NHS

库存可能随时有变动,请在订购前,与销售人员确认库存量:021-37773473

--------------------------------------------------------------------------------------

移液器

液体处理,移液器,移液枪,手动移液器,可调移液枪,微量移液,大容量移液,8道移液器,12道移液枪,多道移液器,电动移液枪,移液工作站,移液管,巴斯德吸管,巴氏管,助吸器,瓶口分液器,移液器支架,原装吸头,盒装管嘴,吸头盒,移液器维修,移液枪校准,,Genex,Biohit,百得,Sartorius,赛多利斯,Proline,mLINE,Tacta,ePet,eLINE,Picus,Midi Plus,Dispenser,Gilson,吉尔森,Pipetman,Eppendorf,艾本德,Research plus,DragonLab,大龙,TopPette,Thermo,Fisher,热电,Finnpipette,Brand,普兰德,Transferpette,Rainin,梅特勒,瑞宁,pipet-Lite,Socorex

-----------------------------------------------------------

聚乙二醇

PEG修饰剂,聚乙二醇修饰剂,PEG衍生物,聚乙二醇衍生物,单官能团PEG,PEG-NH2,PEG-COOH,PEG-SH,PEG-NHS,PEG-SC,PEG-MAL,PEG-N3,PEG-SPA,PEG-ALD,PEG-Silane,PEG-Hydrazide,PEG-Alkyne,双官能团PEG,NH2-PEG-NH2,COOH-PEG-COOH,Mal-PEG-Mal,NHS-PEG-NHS,NH2-PEG-COOH,Boc-NH-PEG-OH,FMOC-NH-PEG-COOH,NH2-PEG-OH,SH-PEG-COOH,SH-PEG-NH2,MAL-PEG-NHS,Biotin-PEG-NH2,多臂PEG,4臂PEG,6臂PEG,8臂PEG,4arm,6arm,8arm,4arm-PEG-NH2,4arm-PEG-COOH,4arm-PEG-SH,8Arm-PEG-SG,短链PEG,单分散PEG,Boc-NH-PEG2-NH2,Boc-NH-PEG2-COOH,SH-PEG3-NH2,磷脂PEG,PEG-PE,mPEG-DSPE,DSPE-PEG-NH2,DSPE-PEG-COOH,DSPE-PEG-Biotin,DSPE-PEG-Mal,聚乳酸PEG,PEG-PLA,PEG-PLGA,PLGA-PEG-PLGA,PLA-PEG-PLA,PLGA-PEG-COOH,PLGA-PEG-NH2,PLGA-PEG-FA,CY7-PEG-NH2,FITC-PEG-NH2,cy5-PEG-DSPE,cy3-PEG-DSPE,温敏水凝胶,NANOCS,ProChimia,Surfaces,Rapp-polymere,Laysan,LaysanBio,Creative,PEGWorks,SunBio,BroadPharm,POLYPURE,NOF,QUANTA,Chemicell,Celares,BioVectra
-----------------------------------------------------------
进样瓶

2ml透明棕色进样瓶,样品瓶,顶空瓶,螺口瓶,液相瓶,玻璃瓶,解析瓶,储存瓶,液体储存瓶,样品瓶架,进样瓶架,解析瓶架,储存瓶架,样品瓶盒,储存瓶盒,针式过滤器,针头过滤器,针筒式滤头,水系,有机相,微孔滤膜,过滤头,津腾,滤头,尼龙66,PES,PTFE,色谱柱,HPLC,液相色谱,气相色谱,内插管,氘灯,检测器,Agilent,安捷伦,Waters,沃特世,岛津

-----------------------------------------------------------

巴斯德

短型玻璃巴斯德吸管,长型玻璃巴斯德吸管,加长巴氏吸管,巴斯德滴管,巴氏滴管,取样管,吸管灭菌桶,吸管灭菌桶,移液管灭菌罐,滴管灭菌罐,硅胶胶头,吸管胶头,滴管皮头,硅胶吸球,硅胶头,硅胶帽,巴斯德管头,一次性塑料巴斯德吸管,定制玻璃巴斯德吸管
-----------------------------------------------------------
标准品

标准品,对照品,NIBSC标准品,抗原,抗体,标品,英国国家生物标准与检定所标品,美国药典,USP,欧洲药典,EP,加拿大TRC,中检所
-----------------------------------------------------------
聚乙二醇修饰化学和PEG修饰剂选择指南
移液器的日常清洗和维护保养
样品瓶和隔垫的选择指南

http://www.5yunjian.cn/news/
欢迎致电垂询了解更多详情。
************************************************************
http://www.5yunjian.cn/
Tel: 021-37773473,18017917942,18019112618
QQ: 1524395163,55050959,26255569
微信:yarebio801,Xueningjinjin,snailer7942
************************************************************


经销商
TEL:18019112618;QQ:55050959
终端用户
TEL:18017917942;QQ:1524395163
Global
TEL:15800651351;QQ:26255569